Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, July 28, 2009

New books and documenting me / Nya böcker och att dokumentera mig

I made these new books for my shop and more are on their way. On the covers you'll find a painting by me, a photograph by me; two of them have stamped motifs with stamps I carved from erasers after drawing on them and for the photo album with black pages I used commercial stamps. I'll be adding them to my shop later tonight.

Jag har gjort dessa nya böcker till min butik och fler är på gång. Ett omslag är målat av mig, ett fotograferat, två har stämpelmotiv från stämplar jag skurit ut ur suddar efter att ha ritat på dem och på fotoalbumet med svarta sidor har jag använt köpta stämplar. Jag kommer att lägga till böckerna i butiken senare ikväll.


These are the hand carved stamps I used with images drawn freestyle. Det här är stämplarna som jag använde med fritt ritade motiv.I've been documenting my day because Ann Flowers of A Beautiful Party is going to feature me there! Yay! It felt kind of strange, as if I saw myself from the outside.
Jag har dokumenterat min dag för Ann Flowers som har bloggen A Beautiful Party ska göra ett porträtt av mig där! Det kändes rätt konstigt, som att se mig själv utifrån hela dagen.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig