Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, July 31, 2009

Easier blog address / Enklare bloggadress

I've changed my blog address to blog.afiori.com.
My former address will still work but I think this will be more practical :)
However, I think that the prettiest entrance is via www.afiori.com.

Jag har bytt bloggadress till blog.afiori.com.
Min tidigare adress kommer fortfarande att fungera men jag tror att den här blir mer praktisk :)
Jag tycker dock att den finaste ingången är via www.afiori.com.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig