Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Friday, January 30, 2009

It's all white, allting fortfarande vitt

The cherry blossoms - no, they were not from Härnösand, not from Sollefteå; they were bought in a flower shop to model for me.
You should see the snow we're having this winter.
When I was little we planted a small cherry tree; it was attacked by moose and deer and snow. It never grew up.
Driving to my mother's house today I thought about trees; I thought you have to be a big, strong pine or birch to survive here, or a small bird with a warm body, but there are cherry trees, there can be cherries. Just not now.

Körsbärsblommorna var inte från Härnösand, inte från Sollefteå; jag köpte dem i en blomsteraffär. Ni skulle se all snö vi har i år.
När jag var liten planterade vi ett körsbärsträd; det gnagdes av älgar och rådjur och tyngdes av snö, det blev aldrig stort.
Jag tänkte på träd när jag körde till min mamma idag; jag tänkte att man måste vara en stor, stark gran eller en oberörd björk för att klara sig här, eller en liten fågel med varm kropp, men det finns körsbärsträd, det kan komma körsbär på dem, men inte just nu.

maria-thérèse andersson afiori
Share:

Tuesday, January 27, 2009

afiori, a fiori

fiori means flowers; these are a few flower photographs I took last night. Cherry blossoms, an anemone. / fiori betyder blommor; här är några blomfotografier jag tog i går kväll. Körsbärsblommor, en anemon.
© Maria-Thérèse Andersson afiori
Share:

Sunday, January 25, 2009

It's not every day / Det händer inte varje dag

Schuberts salonger, photo by Håkan Kvam

It's not every day that a young woman from Egypt writes a blog post especially for you. It's not every day that you see two of your dearest friends perform on national TV for an hour: Schuberts salonger starring marvellous singer Karin Bengtsdotter Olsson and narrator Anders Olsson. (You can see me in the audience!!) I love that I'm connected with people in France, Egypt, Canada, lots and lots of countries; there are even afiori readers in Gaza - all of these connections in one day. Thank you all for stopping by; say hello in comments if you like!

Det är inte var dag en ung kvinna från Egypten skriver ett
blogginlägg till mig, det är inte var dag jag ser två av mina käraste människor uppträda i TV i en timme: Schuberts salonger med fantastiska sångerskan Karin Bengtsdotter Olsson och berättaren Anders Olsson. (Jag sitter i publiken!!) Jag tycker så mycket om att jag har kontakt med människor i Frankrike, Egypten, Kanada, massor av länder, till och med afioriläsare i Gaza, på en och samma dag. Tack alla som läser; säg gärna hej i kommentarerna!
Share:

Saturday, January 24, 2009

and two photographs / och två fotografier

Share:

Thursday, January 22, 2009

Some new collages / Några nya collage

I'm working a lot on my photography at the moment but today I also worked with paper. These include buttons that Rosey sent me and a copy of a vintage envelope I borrowed from my aunt. / Jag jobbar mycket med mina fotografier just nu men idag har jag även jobbat med papper. Till dessa har jag bland annat använt knappar som Rosey skickade och en kopia av ett gammalt kuvert som jag lånat av min moster.Share:

Monday, January 19, 2009

About killing bears / Vad gäller att döda björnar

In response to Tommy's comment below, no, it is not safe to eat a bear after 40 days, even if it didn't suffer from the Black Death. I think. You shouldn't eat bears you kill because of the t something. Aren't you happy to know that? (I'm starting to think my sister meant trichinosis? Did you? Answer in comments if you read this.) / För att svara på Tommys kommentar - nej, det är inte bra att äta en björn efter 40 dagar heller även om den inte led av digerdöden. Tror jag. Man ska inte äta björnar man råkar slå ihjäl på grund av något med t. (Jag funderar på om min syster menar trikiner, trikinos? Svara i kommentarerna om du menade det?) The modern, veggie way of killing bears is called shopping. I bought a whole bunch of Moleskines at 75% off today! I also received some wonderful gifts lately: an espresso maker and a plate from my friend and her mum, actual quartz crystal stickers from my dad and postcards from the lovely Vanessa! / Det moderna vegetariansättet att jaga björnar på heter shopping. Jag köpte en hel hög Moleskine-böcker på 75% rea idag! Jag har också fått en massa fina presenter på sistone: en espressoapparat av min kompis och hennes mamma, bergkristallklistermärken av pappa, vykort från Vanessa!
Share:

Sunday, January 18, 2009

Things my sister teaches me / Saker min syster lär mig

Sister: "Do you know the origin of the word quarantine?"
Me: "No... Actually I don't!"
Sister: "It means 40 days. During the Black Death they wouldn't let ships reach land for 40 days... They knew that after that time it was okay or something. And if you kill a bear you're not supposed to eat it!"
Me: "WHY WOULD I KILL A BEAR?"
(This was extra strange since we're both vegetarians.)

My sister travels the world, hugs koalas, holds injured birds in her hands and swims with rehabilitated war dolphins in Israel. My sister the scientist with the looks of a supermodel; my sister who gave the most incredible speech at our beloved uncle's funeral - from now on I'll think of her not as my little sister but simply as my sister.


Syster: "Vet du var ordet karantän kommer ifrån?"
Jag: "Nej, faktiskt inte!"
Syster: "det betyder 40 dagar. när digerdöden härjade så lät man skepp inte komma i land på 40 dagar... man visste att efter den tiden var det okej elle nå åt d hållet. å om du dödar en björn ska man inte äta upp den."
Jag: "VARFÖR SKULLE JAG DÖDA EN BJÖRN?"
(Det här var extra konstigt eftersom vi är vegetarianer båda två...)

Min syster reser runt jorden, kramar koalor, håller skadade fåglar i händerna och simmar med rehabiliterade krigsdelfiner i Israel. Min syster forskaren som ser ut som en supermodell; min syster som höll det mest otroliga tal på vår käre morbrors begravning - jag tänker inte på henne som min lillasyster längre utan bara som min syster.
Share:

Thursday, January 15, 2009

Funeral / Begravning

talk to you later
Share:

Tuesday, January 13, 2009

Tagged again! / En gång till!

I was tagged by the sweet Rosey (whom I think of as Goldilocks) to post my 4th picture in my 4th folder and tag 4 other people to do the same. / Jag har nu fått i uppdrag av söta Rosey (som jag tänker på som Guldlock) att lägga ut min fjärde bild från min fjärde mapp och skicka vidare till fyra andra personer.
It's Angelina! From Tombraider 1. This was a PR pic available for download at www.tombraidermovie.com. / Det är Angelina!! Från Tombraider 1. Det här var en reklambild som man kunde ladda ned på www.tombraidermovie.com.

I'd like to tag my 4 newest followers! / Jag skickar vidare till de 4 nyaste personerna i mitt 'följe':
Share:

Sunday, January 11, 2009

I've been tagged! / Uppdrag: 6 saker om mig

I got tagged by talented artist Jessica Torrant to write 6 random things about myself.
----------------------------------
the rules:link to the person who tagged you > post the rules on your blog > write six random things about yourself > tag six people at the end of your post and link to them > let each person know they've been tagged

----------------------------------
1. I recently washed my hair with shampoo from the supermarket for the first time. Up until then I had only ever used biological, non-toxic shampoo from the health food store but my favourite brands have been changed so much they don't work on me anymore and I'm allergic to the others. Now my hair is clean, shiny and toxic and the bottles run out about 5 times faster.
2. I learnt to develop photographs when I was 12.
3. I have a pet shell.
4. One of my favourite animals when I was little was the
trilobite.
5. My favourite perfume to wear is Shalimar. When I travel I never bother to bring it; I just go into stores and try it on once a day. Sometimes I try on another scent just for show.
6. This is what I will do when afiori kicks off for real, which will be very soon: Write fiction and poetry, work as a language consultant (proofreading, translation etc), sell art, photographs, handmade jewellery and notebooks.

----------------------------------
Jag fick i uppdrag av den begåvade konstnären Jessica Torrant att skriva 6 saker, vilka som helst, om mig själv och skicka vidare uppdraget till 6 andra bloggare.

1. Jag tvättade nyligen håret med schampo från affären, dvs en mataffär, för första gången. Fram till dess hade jag endast använt biologiskt, icke-giftigt schampo från hälsokostbutiker men mina favoritmärken har blivit sämre och jag är allergisk mot resten. Nu är mitt hår rent, blankt och giftigt och schampot tar slut fem gånger snabbare.
2. Jag lärde mig att framkalla fotografier när jag var 12.
3. Jag har en sällskapssnäcka.
4. Ett av mina favoritdjur när jag var liten var
trilobit.
5. Min favoritparfym på mig själv är Shalimar. När jag är ute och reser tar jag aldrig med mig den utan går och provar den i affärer en gång om dagen. Ibland provar jag någon doft till bara för syns skull.
6. Det här kommer jag att jobba med när afiori sätter igång på riktigt, väldigt snart: Skriva skönlitterärt, jobba som språkkonsult (korrekturläsning, översättning m.m.), sälja konst, fotografier, handgjorda smycken och anteckningsböcker.

----------------------------------
Tagged / Skickar vidare till:
Share:

Bird girl / Fågelflicka

Share:

Saturday, January 10, 2009

White / Vitt

I looked around and everything was white maria-thérèse andersson afiori

jag såg mig omkring och allt var vitt
Share:

Copyright

Lately, the work of many artists and photographers have been stolen by sites (or users at sites) such as Polyvore. I had journal pages stolen and had to file copyright complaint. Louise of Art & Ghosts explains further and is heroic in the struggle against copyright violation.

Everything I create myself is automatically © me. Everything you create is © you. Photographs, text, drawings, collages - I use copyright free images and the collage itself is © me. I was going to put the photos up on Flickr but actually find myself reluctant to do so after all the image thefts that have occurred. What's the solution? To put big, ugly copyright marks on top of every single image? I don't find it to be a problem on afiori but on other sites like Flickr and Livejournal where I'm a member.

Please read the copyright information on Art & Ghosts and be aware of your rights. Perhaps your images are already being used by others.
Den senaste tiden har många bilder av konstnärer och fotografer stulits av sidor (eller användare av sidor) som Polyvore. Några av mina dagbokssidor har stulits och jag var tvungen att anmäla det som upphovsrättsintrång. Louise på Art & Ghosts förklarar ytterligare och är en hjälte i kampen mot dessa upphovsrättsliga brott.

Allt jag skapar är automatiskt © mig. Allt du gör är © dig. Fotografier, text, collage - jag använder bilder som är copyrightfria och collaget självt är mitt. Jag tänkte lägga ut mina fotografier på Flickr men tvekar nu efter alla bildstölder. Vad är lösningen - att sätta stora, fula copyrightmärken på varje bild? Jag menar inte att det är ett problem på afiori men på sidor som Flickr och Livejournal där jag är medlem.

Läs copyrightinformationen på Art & Ghosts och var medveten om dina rättigheter.
Dina bilder kanske redan ligger ute och används av andra.
Share:

New photography / Nya fotografier

I normally don't edit my photos much. I'll adjust the brightness, contrast, colour balance at the most, but now I suddenly feel like altering photographs according to whatever images I see in my head. It's a different thing, a bit like painting and easier to defend than the images in my previous post... These are my first nine images, from tonight.
..........Jag brukar inte redigera mina fotografier speciellt mycket. Möjligen ändra kontrast, färgbalans o.dyl. men nu har jag plötsligt fått lust att göra om fotografier, mer som att måla. Det är en annan sak och lättare att försvara än bilderna i mitt förra inlägg... Det här är mina första sådana bilder, från ikväll.
Maria-Thérèse Andersson afioVenice unedited / Venedig oredigerat

everything on this site, unless otherwise noted, © Maria-Thérèse Andersson.
Share:

Thursday, January 8, 2009

Go ahead, erase all the real people / Sudda ut alla riktiga människor bara

An interesting comparison between original and retouched photos. Looking at all of those examples I think it becomes extra obvious how people are turned into wax dolls - which often don't even look prettier than the real person. / En intressant jämförelse mellan originalfoton och retuscherade bilder. När jag tittar på alla de exemplen blir det extra uppenbart hur folk förvandlas till vaxdockor - som inte ens är snyggare än den riktiga personen i många fall.This, to me, is one of the most annoying examples. The gorgeous Jessica Alba - they even cut away her leg muscles! In all fairness, they retouched the water as well... / Det här tycker jag är ett av de mest störande exemplen. Vackra Jessica Alba som till och med blir av med sina benmuskler... I rättvisans namn retuscherades tydligen vattnet också.
Share:

...

Share:

Monday, January 5, 2009

It's my birthday!!! / Jag fyller år!!!

yaaaaaaaaaay! I had a fun day and was spoilt rotten! Look at the beautiful flowers, the cake, the Hello Kitty pillowcase, the slippers and books and Lush bath stuff and photo album and bracelet and and and look at who ate the most cake (Maxine)! I am only showing the pretty guests whose permission I can get right now as afiori models. Thanks for all your birthday wishes!

Jag hade en kul dag och blev totalt bortskämd! Titta på alla fina blommor, tårtan, Hello Kitty-örngottet, tofflorna och böckerna och Lush-badgrejerna och fotoalbum och armband och och och titta vem som åt mest tårta (Maxine)! Jag visar bara de fina gästerna som jag kan fråga om tillåtelse just nu att vara modeller på afiori. Tack för alla födelsedagshälsningar!

Share:

Saturday, January 3, 2009

100 posts - she speaks! / 100 inlägg - hon talar!

I'm not sure what to call this video; a journey into my journals, a bilingual mess... Oh and I meant to say the journals are from last year; even I'm not productive enough to have filled those in three days. / Jag vet inte vad jag ska kalla denna video; en historisk dagboksresa, en tvåspråkig röra... Jag menar förstås att dagböckerna är från förra året; inte ens jag är så produktiv att jag lyckats fylla alla de där på tre dagar...

Thank you so much Rosey for sending me Maxine the bird and a bunch of little crafty things!! I have already started using them but won't show you until I'm finished. / Tack så mycket Rosey som skickat fågeln Maxine och ett helt gäng små saker till mig! Jag har redan börjat använda dem men tänker inte visa förrän jag är klar. Your questions will be answered a bit later... / Frågorna jag fått kommer att besvaras lite senare...

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig