Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, January 27, 2009

afiori, a fiori

fiori means flowers; these are a few flower photographs I took last night. Cherry blossoms, an anemone. / fiori betyder blommor; här är några blomfotografier jag tog i går kväll. Körsbärsblommor, en anemon.
© Maria-Thérèse Andersson afiori
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig