Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, January 10, 2009

New photography / Nya fotografier

I normally don't edit my photos much. I'll adjust the brightness, contrast, colour balance at the most, but now I suddenly feel like altering photographs according to whatever images I see in my head. It's a different thing, a bit like painting and easier to defend than the images in my previous post... These are my first nine images, from tonight.
..........Jag brukar inte redigera mina fotografier speciellt mycket. Möjligen ändra kontrast, färgbalans o.dyl. men nu har jag plötsligt fått lust att göra om fotografier, mer som att måla. Det är en annan sak och lättare att försvara än bilderna i mitt förra inlägg... Det här är mina första sådana bilder, från ikväll.
Maria-Thérèse Andersson afioVenice unedited / Venedig oredigerat

everything on this site, unless otherwise noted, © Maria-Thérèse Andersson.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig