Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, January 10, 2009

Copyright

Lately, the work of many artists and photographers have been stolen by sites (or users at sites) such as Polyvore. I had journal pages stolen and had to file copyright complaint. Louise of Art & Ghosts explains further and is heroic in the struggle against copyright violation.

Everything I create myself is automatically © me. Everything you create is © you. Photographs, text, drawings, collages - I use copyright free images and the collage itself is © me. I was going to put the photos up on Flickr but actually find myself reluctant to do so after all the image thefts that have occurred. What's the solution? To put big, ugly copyright marks on top of every single image? I don't find it to be a problem on afiori but on other sites like Flickr and Livejournal where I'm a member.

Please read the copyright information on Art & Ghosts and be aware of your rights. Perhaps your images are already being used by others.
Den senaste tiden har många bilder av konstnärer och fotografer stulits av sidor (eller användare av sidor) som Polyvore. Några av mina dagbokssidor har stulits och jag var tvungen att anmäla det som upphovsrättsintrång. Louise på Art & Ghosts förklarar ytterligare och är en hjälte i kampen mot dessa upphovsrättsliga brott.

Allt jag skapar är automatiskt © mig. Allt du gör är © dig. Fotografier, text, collage - jag använder bilder som är copyrightfria och collaget självt är mitt. Jag tänkte lägga ut mina fotografier på Flickr men tvekar nu efter alla bildstölder. Vad är lösningen - att sätta stora, fula copyrightmärken på varje bild? Jag menar inte att det är ett problem på afiori men på sidor som Flickr och Livejournal där jag är medlem.

Läs copyrightinformationen på Art & Ghosts och var medveten om dina rättigheter.
Dina bilder kanske redan ligger ute och används av andra.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig