Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, January 11, 2009

I've been tagged! / Uppdrag: 6 saker om mig

I got tagged by talented artist Jessica Torrant to write 6 random things about myself.
----------------------------------
the rules:link to the person who tagged you > post the rules on your blog > write six random things about yourself > tag six people at the end of your post and link to them > let each person know they've been tagged

----------------------------------
1. I recently washed my hair with shampoo from the supermarket for the first time. Up until then I had only ever used biological, non-toxic shampoo from the health food store but my favourite brands have been changed so much they don't work on me anymore and I'm allergic to the others. Now my hair is clean, shiny and toxic and the bottles run out about 5 times faster.
2. I learnt to develop photographs when I was 12.
3. I have a pet shell.
4. One of my favourite animals when I was little was the
trilobite.
5. My favourite perfume to wear is Shalimar. When I travel I never bother to bring it; I just go into stores and try it on once a day. Sometimes I try on another scent just for show.
6. This is what I will do when afiori kicks off for real, which will be very soon: Write fiction and poetry, work as a language consultant (proofreading, translation etc), sell art, photographs, handmade jewellery and notebooks.

----------------------------------
Jag fick i uppdrag av den begåvade konstnären Jessica Torrant att skriva 6 saker, vilka som helst, om mig själv och skicka vidare uppdraget till 6 andra bloggare.

1. Jag tvättade nyligen håret med schampo från affären, dvs en mataffär, för första gången. Fram till dess hade jag endast använt biologiskt, icke-giftigt schampo från hälsokostbutiker men mina favoritmärken har blivit sämre och jag är allergisk mot resten. Nu är mitt hår rent, blankt och giftigt och schampot tar slut fem gånger snabbare.
2. Jag lärde mig att framkalla fotografier när jag var 12.
3. Jag har en sällskapssnäcka.
4. Ett av mina favoritdjur när jag var liten var
trilobit.
5. Min favoritparfym på mig själv är Shalimar. När jag är ute och reser tar jag aldrig med mig den utan går och provar den i affärer en gång om dagen. Ibland provar jag någon doft till bara för syns skull.
6. Det här kommer jag att jobba med när afiori sätter igång på riktigt, väldigt snart: Skriva skönlitterärt, jobba som språkkonsult (korrekturläsning, översättning m.m.), sälja konst, fotografier, handgjorda smycken och anteckningsböcker.

----------------------------------
Tagged / Skickar vidare till:
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig