Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, January 18, 2009

Things my sister teaches me / Saker min syster lär mig

Sister: "Do you know the origin of the word quarantine?"
Me: "No... Actually I don't!"
Sister: "It means 40 days. During the Black Death they wouldn't let ships reach land for 40 days... They knew that after that time it was okay or something. And if you kill a bear you're not supposed to eat it!"
Me: "WHY WOULD I KILL A BEAR?"
(This was extra strange since we're both vegetarians.)

My sister travels the world, hugs koalas, holds injured birds in her hands and swims with rehabilitated war dolphins in Israel. My sister the scientist with the looks of a supermodel; my sister who gave the most incredible speech at our beloved uncle's funeral - from now on I'll think of her not as my little sister but simply as my sister.


Syster: "Vet du var ordet karantän kommer ifrån?"
Jag: "Nej, faktiskt inte!"
Syster: "det betyder 40 dagar. när digerdöden härjade så lät man skepp inte komma i land på 40 dagar... man visste att efter den tiden var det okej elle nå åt d hållet. å om du dödar en björn ska man inte äta upp den."
Jag: "VARFÖR SKULLE JAG DÖDA EN BJÖRN?"
(Det här var extra konstigt eftersom vi är vegetarianer båda två...)

Min syster reser runt jorden, kramar koalor, håller skadade fåglar i händerna och simmar med rehabiliterade krigsdelfiner i Israel. Min syster forskaren som ser ut som en supermodell; min syster som höll det mest otroliga tal på vår käre morbrors begravning - jag tänker inte på henne som min lillasyster längre utan bara som min syster.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig