Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Saturday, January 10, 2009

White / Vitt

I looked around and everything was white maria-thérèse andersson afiori

jag såg mig omkring och allt var vitt
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig