Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, January 22, 2009

Some new collages / Några nya collage

I'm working a lot on my photography at the moment but today I also worked with paper. These include buttons that Rosey sent me and a copy of a vintage envelope I borrowed from my aunt. / Jag jobbar mycket med mina fotografier just nu men idag har jag även jobbat med papper. Till dessa har jag bland annat använt knappar som Rosey skickade och en kopia av ett gammalt kuvert som jag lånat av min moster.Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig