Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, January 3, 2009

100 posts - she speaks! / 100 inlägg - hon talar!

I'm not sure what to call this video; a journey into my journals, a bilingual mess... Oh and I meant to say the journals are from last year; even I'm not productive enough to have filled those in three days. / Jag vet inte vad jag ska kalla denna video; en historisk dagboksresa, en tvåspråkig röra... Jag menar förstås att dagböckerna är från förra året; inte ens jag är så produktiv att jag lyckats fylla alla de där på tre dagar...

Thank you so much Rosey for sending me Maxine the bird and a bunch of little crafty things!! I have already started using them but won't show you until I'm finished. / Tack så mycket Rosey som skickat fågeln Maxine och ett helt gäng små saker till mig! Jag har redan börjat använda dem men tänker inte visa förrän jag är klar. Your questions will be answered a bit later... / Frågorna jag fått kommer att besvaras lite senare...

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig