Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, January 8, 2009

Go ahead, erase all the real people / Sudda ut alla riktiga människor bara

An interesting comparison between original and retouched photos. Looking at all of those examples I think it becomes extra obvious how people are turned into wax dolls - which often don't even look prettier than the real person. / En intressant jämförelse mellan originalfoton och retuscherade bilder. När jag tittar på alla de exemplen blir det extra uppenbart hur folk förvandlas till vaxdockor - som inte ens är snyggare än den riktiga personen i många fall.This, to me, is one of the most annoying examples. The gorgeous Jessica Alba - they even cut away her leg muscles! In all fairness, they retouched the water as well... / Det här tycker jag är ett av de mest störande exemplen. Vackra Jessica Alba som till och med blir av med sina benmuskler... I rättvisans namn retuscherades tydligen vattnet också.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig