Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, January 13, 2009

Tagged again! / En gång till!

I was tagged by the sweet Rosey (whom I think of as Goldilocks) to post my 4th picture in my 4th folder and tag 4 other people to do the same. / Jag har nu fått i uppdrag av söta Rosey (som jag tänker på som Guldlock) att lägga ut min fjärde bild från min fjärde mapp och skicka vidare till fyra andra personer.
It's Angelina! From Tombraider 1. This was a PR pic available for download at www.tombraidermovie.com. / Det är Angelina!! Från Tombraider 1. Det här var en reklambild som man kunde ladda ned på www.tombraidermovie.com.

I'd like to tag my 4 newest followers! / Jag skickar vidare till de 4 nyaste personerna i mitt 'följe':
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig