Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Monday, February 28, 2011

Tiny garden / Pytteträdgård

Share:

Sunday, February 27, 2011

How to make an everyday tiara in 60 seconds / Hur man gör en vardagstiara på 60 sekunder

Since I couldn't stop talking about tiaras in the radio interview (Swedish), I thought I should write a super easy tutorial on a tiara I made today during a brief moment of boredom.
Eftersom jag inte kunde sluta prata om tiaror i det där radioprogrammet tänkte jag att jag här ska skriva en kort handledning för hur jag gjorde en tiara i dag när jag under några sekunder var uttråkad.
1. Find an old brooch and some ribbon.
2. Attach brooch to ribbon.
3. Tie around your head.
I suppose this is technically a headband and not a tiara but I don't care. The world needs more tiaras. You can always add more brooches or other sparkly items.
1. Leta rätt på en gammal brosch och någon sorts band.
2. Sätt fast broschen på bandet.
3. Knyt fast det runt huvudet.
Det här kanske tekniskt sett är ett hårband och inte en tiara men det struntar jag i. Världen behöver fler tiaror. Man kan alltid lägga till fler broscher eller andra glittriga saker om man vill.
Share:

Saturday, February 26, 2011

First photos with the Gakkenflex camera I built / Första bilderna med kameran som jag byggt


Just had my first roll of film developed from the Gakkenflex camera I recently put together myself (actually a Gakkenflex knock-off called Recesky) and I was so excited to see that it worked, that I managed to build a working camera from small parts! I was a bit nervous about the shutter speed. These are some of the photos.
Har precis framkallt min första filmrulle tagen med Gakkenflexkameran som jag byggde själv nyligen (rättare sagt en kopia av Gakkenflex som heter Recesky). Jag blev så glad att se att det funkade, att jag lyckats sätta ihop en riktig, fungerande kamera av en massa smådelar! Var ganska nervös när det gällde slutarhastigheten. Här är några av bilderna.

The camera:
gakkenflex gakken flex holga recesky toy camera maria-thérèse andersson afiori www.afiori.com

Share:

Friday, February 25, 2011

Photo meeting with 10-year-old business owner / Fotomöte med tioårig företagsägare


Today I practised photography with this really cool guy, Dennis Sundström, who is ten years old, loves photography and flowers and is going to start his own business selling plants this summer! I thought he wanted photography advice but he seems to be doing just fine on his own. He has a website called Dennis' flowers: http://www.dennisblommor.webs.com/ and a blog: http://www.photografi12.webs.com/.

I dag tränade jag på att fotografera med den här coola lilla killen, Dennis Sundström, som är tio år, älskar blommor och att fotografera. Till sommaren startar han företag och kommer att sälja växter i Väja. Jag trodde han ville ha råd om fotografering men han verkar klara sig utmärkt på egen hand. Han har en hemsida som heter Dennis Blommor: http://www.dennisblommor.webs.com/ och en blogg: http://www.photografi12.webs.com/.


We went through a forest, up a hill, and my fear of bears set in. Pff, Dennis said, there aren't any bears here and if there are they won't do you any harm unless you're mean to them first. The view from the hill was really beautiful and I said I suppose there weren't that many bears after all. "Almost none," Dennis said and rolled his eyes.
Vi körde genom en skog, uppför ett berg och då gjorde sig min björnrädsla påmind. Pff, sa Dennis; här finns inga björnar och om det finns någon gör den inte dig något om du inte gör den något först. Utsikten från berget var jättefin och jag fick erkänna att jag inte såg jättemånga björnar. "Nästan ingen, va" sa Dennis och himlade lite med ögonen.


We took lots of photos until the sun set... Vi tog en massa fotografier tills solen gick ned......and we were totally spoilt fika-wise by his neighbour, a friend of my mum's, who had baked lots and lots of delicious cakes!
...och vi blev totalt bortskämda fikamässigt av Dennis granne, en kompis till min mamma, som hade bakat massor av delikata kakor!


How cool is it for a 10-year-old to run his own business, practise serious photography - oh and have his own greenhouse? His parents were super nice but I think they have entirely different interests so he's just doing his own thing, with their support.
Hur tufft är det inte med en tioåring som har eget företag, tränar seriöst på fotografering - och har ett eget växthus dessutom? Hans föräldrar var jättetrevliga men verkar ha helt andra intressen så jag tror att han helt enkelt kör sitt eget race, med deras stöd.

photo by Dennis Sundström

Share:

Kraa makes magic with Farbror Alice / Kraa skapar magi med Farbror Alice

Tonight I went to this combined concert / fashion show and it was so much fun! I've told you about Kraa before; they've released their first EP now and are - believe it or not - a band with a truly original sound. This is an image of what their music looks like to me:
I kväll var jag på en kombinerad konsert och modevisning och det var jättekul! Jag har skrivit om Kraa förut; nu har de släppt sin första EP och de är ett band med - tro det eller ej - ett helt unikt sound. Den här bilden visar hur deras musik ser ut enligt mig:


If Kraa's music had a taste it would be sparkly soda mixed with pink wine in a crystal glass with a strawberry and some ginger thrown in. Their sound is sophisticated, exuberant, explosive - and witty. You really must listen to them:
Om Kraas musik hade en smak skulle den vara fruktsoda blandad med rosévin i ett kristallglas med en islängd jordgubbe och lite ingefära. Deras musik är sofistikerad, energiöversvallande, sprakande explosiv - och rolig på ett intelligent sätt. Lyssna på dem:
If the fashion show by Farbror Alice made me create a character in my mind, it would be that of a person - man or woman, who cares? - who is confident and smart enough to wear pyjama-soft clothes any day and knows how to spice them up with a sparkly accessory but is just as cool without one.
Om Farbror Alices modevisning fick mig att i tankarna skapa bilden av en person skulle det vara en människa - man eller kvinna, spela roll - som är självsäker och smart nog att bära pyjamasbekväma kläder när som helst och som vet hur man kompletterar dem med en glittrig accessoar men är lika cool utan något extra.


The fashion show was perfectly accompanied by DJ Tonya Harding.
Modevisningen ackompanjerades perfekt av DJ Tonya Harding.
Share:

Thursday, February 24, 2011

Morning light / Morgonljus

I'm almost never up this early... Going out to take photographs for a new project. In the meantime, these are on my table and also new in my shop!
Jag är nästan aldrig vaken så här tidigt... Ska ut och fotografera till ett nytt projekt. Tills vidare; de här står på mitt bord och är även nya i butiken!

Share:

Tuesday, February 22, 2011

Links to the radio interview with me / Länkar till radiointervjun med mig

Images, click here
Part 1 of interview starts at 10 minutes, click here
Part 2 starts at 03:15, click here

If the links don't work, the programme is at 12.00 and 12.30, 22 February.
PLEASE NOTE: this radio programme was only available for a limited time :)

Bilder, klicka här
Del 1 av intervjun börjar tio minuter in i denna länk, klicka här
Del 2 börjar vid 03:15, klicka här

Om länkarna inte funkar hittar man programmet den 22/2 kl. 12 och 12.30.
OBS! Detta radioprogram går inte längre att lyssna på via internet :) 

Mozart & I, photo by Karin Lönnå

Share:

Speaking about tiaras / På tal om tiaror

As soon as I had finished listening to myself talking about tiaras on the radio today (and about my work and my wallpaper and travels and friends and music) I went to a café, had fika all day and met none other than... tiara girl! By chance; had no clue she was going to show up. YAY! Synchronicity!
Så fort jag hade lyssnat färdigt på mig själv på radion i dag när jag pratade om tiaror (och mitt jobb och mina tapeter och resor och vänner och musik) gick jag till ett kafé och fikade hela dagen - och träffade ingen mindre än... en tiaraflicka! Jippi! Visste inte alls att hon skulle dyka upp. Synkronicitet!While I was waiting for another fika friend, a tiny dog named Amy Rose jumped into my lap! Twas a good day.
Medan jag väntade på en till fikavän kom en pytteliten hund som heter Amy Rose och hoppade upp i knäet på mig! Det var en bra dag.

Share:

Tiaras / Tiaror


Okay, the radio interview with me is only 30 minutes away - time to go hide, or put on a tiara? Both? Since the radio listeners can't see me I thought I'd show some of the tiaras I talk about. My favourite is probably the big, furry one (which is still alive, so no animals were harmed).
Nu är radiointervjun med mig bara 30 minuter bort, så det är väl dags för mig att gömma mig, eller ta på mig en tiara, eller kanske båda delarna. Eftersom radiolyssnarna inte kan se mig tänkte jag här visa några av tiarorna jag pratar om. Min favorit är nog den stora grålurviga (som fortfarande lever, så inga djur har skadats för mina tiarors skull).

photos by Louise, me, Margareta


Edited to add: eeek! you CAN see me on the radio! Click
Man kan visst se mig på radion!! Iiii! Klicka här!

Share:

Monday, February 21, 2011

You have exactly 19 hours to learn Swedish / I morgon sänds radioprogrammet med mig!

The radio interview with me airs tomorrow between 12.10 and 1 p.m. in this radio channel here, P4 Västernorrland. You can listen online. First time I'm on the radio! This means you had better start practising your Swedish this very minute ;)

As you may know, I'm looking to collaborate more and work for others when it comes to photography, writing, translations / proofreading - lots of things, really. Various kinds of presentations; talking at conferences, perhaps doing interviews. Well, today I went to a meeting where I got some really useful advice on how I present myself and what I do the first time I see someone - and I must say that "oh, I never thought about it that way before!" is a great feeling! If you read this - thank you for your useful critique!

Now I'm off to see if my favourite 4-year-old is having a birthday party today. You go learn Swedish! (To learn more about the things I do apart from art photography, click "About afiori" in the left-hand column or click here.)


Radiointervjun med mig sänds i morgon kl. 12.10 - 13 i P4 Västernorrland som man kan lyssna på via webben om man inte bor här. Första gången jag är med i radio!

Som ni kanske redan vet söker jag efter nya utmaningar och samarbeten med andra företag / personer när det gäller foto, att skriva, översätta, korrekturläsa - massor av saker. Att vara konferencier i olika sammanhang, kanske att intervjua, prata på konferenser. I dag var jag på ett möte där jag fick väldigt användbar kritik på hur jag beter mig och presenterar det jag gör första gången jag träffar någon och jag måste säga att "oj, så har jag aldrig tänkt på saken förut" är en jättebra känsla! Om du läser det här - tack för den värdefulla kritiken!

Nej, nu ska jag se om min favoritfyraåring har något kalas som jag kan bjuda in mig till. Så hörs vi i radion i morgon vid lunch! (För att läsa mer om vad jag sysslar med förutom konstfoto, klicka på "Om afiori" i vänsterkantens meny eller klicka här.)
Share:

Sunday, February 20, 2011

YAY!!! My images in Hollywood movie The Roommate! / JIPPI!!! Mina bilder i Hollywoodfilmen The Roommate!

I've finally seen one of my collages in the movie! Remember the Hollywood movie which purchased 11 of my photos, The Roommate, starring none other than my favourite actress from Gossip Girl, Leighton Meester? (If not, check my PRESS section.) I just saw this very pixellated shot taken about 17 minutes into the film where you can see one of my collages on the wall! Yay! Can't wait until the movie premiers in Sweden! This collage hangs next to Leighton Meester's character's bed!
Jag har äntligen sett en av mina bilder i filmen! Ni kommer väl ihåg Hollywoodfilmen som köpte in 11 av mina bilder? The Roommate, med ingen mindre än min Gossip Girl-favorit Leighton Meester i huvudrollen? Kolla annars min PRESS-sida. Jag har precis sett denna pixliga bild tagen ungefär 17 minuter in i filmen där man kan se ett av mina collage på väggen! Jippi! Nu måste filmen ha premiär i Sverige snart! Det här collaget hänger bredvid Leighton Meesters rollfigurs säng!
The Roommate Leighton Meester Maria-Thérèse Andersson afiori

These are all the photos and collages which were purchased for the set of the movie so you'll know what to look for :)
Här är alla mina fotografier och collage som köptes in till filmen så ni vet vad ni ska hålla utkik efter :)

The Roommate Leighton Meester Maria-Thérèse Andersson afiori

And this was me sending the package off to Hollywood, a very sunny spring day shortly after I started my business 2 years ago!
Och här är jag när jag skulle posta brevet till Hollywood, en mycket solig vårdag kort efter att jag startade mitt företag för 2 år sedan!

The Roommate Leighton Meester Maria-Thérèse Andersson afiori

YAAAAAAAAAAY!
Share:

Saturday, February 19, 2011

Photos from my little trip / Bilder från min lilla resaI ran away, met beautiful, nice people, saw exhibitions, had cupcakes, did everything fun I could think of during my 22 hour journey
Jag rymde och träffade vackra, trevliga människor, såg utställningar, åt små muffins, gjorde allt kul jag kunde under min 22 timmar långa resaTHE END

Share:

Friday, February 18, 2011

afiori birthday! 2 years old / afiori fyller två!


afiori is now officially 2 years old! The actual business birthday was yesterday, the 17th, but I went on a trip which I'm too tired to tell you about now! Had lots of fun and was up all night. So... Here's a cupcake for you; I saved the prettiest (blueberry) for you and had the chocolate one myself!
afiori har nu funnits i 2 år! Själva företagsfödelsedagen var egentligen i går, den 17:e, men jag var ute och reste - vilket jag är för trött för att berätta om nu - hade jättekul och var vaken hela natten. Så... Här får du en muffin; sparade den finaste (blåbär) till dig och åt chokladmuffins själv!


blogg Härnösand fotograf bröllopsfotograf Härnösand Sundsvall Stockholm Maria-Thérèse Andersson afiori
~ Maria-Thérèse
Share:

Wednesday, February 16, 2011

Published by Chronicle books! / Publicerad hos Chronicle!


This afternoon, a mysterious package arrived by messenger. Two copies of the book I told you about months ago when Chronicle publishing contacted me about using two of my images. It's titled Everything is going to be ok and it is full of inspirational images with messages on them. The book is also a really great catalogue of contemporary, independent artists so I would say buy the book as a nice collection and a way of finding interesting new art - and then support the artists themselves, because we have a lot to offer and no matter how nice a book is, nothing beats a real photographic print.I eftermiddags kom ett mystiskt paket med en budbärare. Det var två exemplar av boken som jag berättade om för flera månader sedan när det amerikanska förlaget Chronicle kontaktade mig och ville använda två av mina bilder. Boken heter Everything is going to be ok och den är fylld av inspirerande bilder med skrivna budskap. Boken är en bra katalog över nya, oberoende konstnärer så jag tycker att man kan köpa boken för att den är en fin samling och ett sätt att hitta intressant ny konst - men att man kan stödja konstnärerna direkt och köpa våra bilder för vi har så mycket mer att ge och hur fin en bok än är går den inte upp mot riktiga fotografier.My images are available in my shop, http://afiori.etsy.com/.
Mina bilder finns i min butik, http://afiori.etsy.com.

Share:

Snowscapes / SnölandskapShare:

Monday, February 14, 2011

Happy Valentine's Day! What do you heart? / Glad alla hjärtans dag! Vad hjärtar du?

I heart... Jag hjärtar...

tea parties with rabbits tékalas med kaniner


real life letters riktiga brev


travel, music, art att resa, konst, musik


summer sommar


family, friends and waffles släkt och familj, vänner och våfflor


the ocean havet


birds fåglar


dramatic skies dramatiska himlar


photography and strange cameras att fotografera, konstiga kameror


old carousels gamla karusellerWhat about you? Själv då?


photography by Maria-Thérèse Andersson
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig