Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, February 22, 2011

Links to the radio interview with me / Länkar till radiointervjun med mig

Images, click here
Part 1 of interview starts at 10 minutes, click here
Part 2 starts at 03:15, click here

If the links don't work, the programme is at 12.00 and 12.30, 22 February.
PLEASE NOTE: this radio programme was only available for a limited time :)

Bilder, klicka här
Del 1 av intervjun börjar tio minuter in i denna länk, klicka här
Del 2 börjar vid 03:15, klicka här

Om länkarna inte funkar hittar man programmet den 22/2 kl. 12 och 12.30.
OBS! Detta radioprogram går inte längre att lyssna på via internet :) 

Mozart & I, photo by Karin Lönnå

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig