Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, February 14, 2011

Happy Valentine's Day! What do you heart? / Glad alla hjärtans dag! Vad hjärtar du?

I heart... Jag hjärtar...

tea parties with rabbits tékalas med kaniner


real life letters riktiga brev


travel, music, art att resa, konst, musik


summer sommar


family, friends and waffles släkt och familj, vänner och våfflor


the ocean havet


birds fåglar


dramatic skies dramatiska himlar


photography and strange cameras att fotografera, konstiga kameror


old carousels gamla karusellerWhat about you? Själv då?


photography by Maria-Thérèse Andersson
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig