Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, February 22, 2011

Tiaras / Tiaror


Okay, the radio interview with me is only 30 minutes away - time to go hide, or put on a tiara? Both? Since the radio listeners can't see me I thought I'd show some of the tiaras I talk about. My favourite is probably the big, furry one (which is still alive, so no animals were harmed).
Nu är radiointervjun med mig bara 30 minuter bort, så det är väl dags för mig att gömma mig, eller ta på mig en tiara, eller kanske båda delarna. Eftersom radiolyssnarna inte kan se mig tänkte jag här visa några av tiarorna jag pratar om. Min favorit är nog den stora grålurviga (som fortfarande lever, så inga djur har skadats för mina tiarors skull).

photos by Louise, me, Margareta


Edited to add: eeek! you CAN see me on the radio! Click
Man kan visst se mig på radion!! Iiii! Klicka här!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig