Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, February 27, 2011

How to make an everyday tiara in 60 seconds / Hur man gör en vardagstiara på 60 sekunder

Since I couldn't stop talking about tiaras in the radio interview (Swedish), I thought I should write a super easy tutorial on a tiara I made today during a brief moment of boredom.
Eftersom jag inte kunde sluta prata om tiaror i det där radioprogrammet tänkte jag att jag här ska skriva en kort handledning för hur jag gjorde en tiara i dag när jag under några sekunder var uttråkad.
1. Find an old brooch and some ribbon.
2. Attach brooch to ribbon.
3. Tie around your head.
I suppose this is technically a headband and not a tiara but I don't care. The world needs more tiaras. You can always add more brooches or other sparkly items.
1. Leta rätt på en gammal brosch och någon sorts band.
2. Sätt fast broschen på bandet.
3. Knyt fast det runt huvudet.
Det här kanske tekniskt sett är ett hårband och inte en tiara men det struntar jag i. Världen behöver fler tiaror. Man kan alltid lägga till fler broscher eller andra glittriga saker om man vill.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig