Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, February 26, 2011

First photos with the Gakkenflex camera I built / Första bilderna med kameran som jag byggt


Just had my first roll of film developed from the Gakkenflex camera I recently put together myself (actually a Gakkenflex knock-off called Recesky) and I was so excited to see that it worked, that I managed to build a working camera from small parts! I was a bit nervous about the shutter speed. These are some of the photos.
Har precis framkallt min första filmrulle tagen med Gakkenflexkameran som jag byggde själv nyligen (rättare sagt en kopia av Gakkenflex som heter Recesky). Jag blev så glad att se att det funkade, att jag lyckats sätta ihop en riktig, fungerande kamera av en massa smådelar! Var ganska nervös när det gällde slutarhastigheten. Här är några av bilderna.

The camera:
gakkenflex gakken flex holga recesky toy camera maria-thérèse andersson afiori www.afiori.com

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig