Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, February 16, 2011

Published by Chronicle books! / Publicerad hos Chronicle!


This afternoon, a mysterious package arrived by messenger. Two copies of the book I told you about months ago when Chronicle publishing contacted me about using two of my images. It's titled Everything is going to be ok and it is full of inspirational images with messages on them. The book is also a really great catalogue of contemporary, independent artists so I would say buy the book as a nice collection and a way of finding interesting new art - and then support the artists themselves, because we have a lot to offer and no matter how nice a book is, nothing beats a real photographic print.I eftermiddags kom ett mystiskt paket med en budbärare. Det var två exemplar av boken som jag berättade om för flera månader sedan när det amerikanska förlaget Chronicle kontaktade mig och ville använda två av mina bilder. Boken heter Everything is going to be ok och den är fylld av inspirerande bilder med skrivna budskap. Boken är en bra katalog över nya, oberoende konstnärer så jag tycker att man kan köpa boken för att den är en fin samling och ett sätt att hitta intressant ny konst - men att man kan stödja konstnärerna direkt och köpa våra bilder för vi har så mycket mer att ge och hur fin en bok än är går den inte upp mot riktiga fotografier.My images are available in my shop, http://afiori.etsy.com/.
Mina bilder finns i min butik, http://afiori.etsy.com.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig