Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, February 24, 2011

Morning light / Morgonljus

I'm almost never up this early... Going out to take photographs for a new project. In the meantime, these are on my table and also new in my shop!
Jag är nästan aldrig vaken så här tidigt... Ska ut och fotografera till ett nytt projekt. Tills vidare; de här står på mitt bord och är även nya i butiken!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig