Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, January 30, 2011

Photo meme: Dream / Fototriss: Dröm

The topic of this week's Fototriss (3 photo) challenge is Dream. The first photo is my newest self portrait, inspired by a friend's brooch and some of the artwork I've seen at Art and Ghosts. Two double exposures and one multi exposure.
Ämnet för denna veckas Fototriss är Dröm. Den första bilden är mitt nyaste självporträtt, inspirerat av en väns brosch och en del konst som jag sett på Art and Ghosts. Två dubbelexponeringar och en multiexponering.

Maria-Thérèse Andersson afiori konstfoto art photography fotograf Härnösand


ocean sea photograph black white swim dive nightmare Maria-Thérèse Andersson afiori


Share:

Saturday, January 29, 2011

Petition for Egypt

Here is a petition you can sign for solidarity with the people's protests in Egypt
Här en protestlista som man kan skriva på för att stödja folket i Egypten: https://secure.avaaz.org/en/democracy_for_egypt/?cl=926210340&v=8311 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8483202.ab http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8485046.ab
Just saw the very happy news on Sara's blog; her friend writes that she is home safe. Såg precis den mycket goda nyheten på Saras blogg; hennes vän skriver att hon är hemma igen och i säkerhet.
Share:

Friday, January 28, 2011

Because Sara can't be online today / Eftersom Sara inte får använda internet idag

Before joining the protests in Cairo this morning, Sara mentioned me on her blog in a post which is the scariest I've read in a while. Somebody else is blogging for her since the government in Egypt has blocked all communication via internet and mobile phones. Because the people want democracy. Because young people want to live in a modern society. Do the people who are still in charge in Egypt not realise that blocking the internet makes the entire rest of the world join the protests against them? Sara, I hope you are safe and that you will all be back online soon.

Sara, photo taken from her blog
 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8475130.ab http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/inrikes/article8484588.ab
Innan hon anslöt sig till protestanterna i Kairo i morse skrev Sara om mig på sin blogg i ett inlägg som är det otäckaste jag läst på länge. Rättare sagt bloggar en annan person å hennes vägnar eftersom Egyptens regering stängt av all kommunikation via internet och mobiltelefoner. För att folket vill ha demokrati. För att unga människor vill leva i ett modernt samhälle. Fattar inte de som fortfarande styr i Egypten att när de stänger av internet går hela resten av världen med i protesten emot dem? Sara, jag hoppas du klarar dig helskinnad och att ni får tillbaka internet snart. För att läsa en hjälplig svensk översättning (gjord av datorer) av hennes blogginlägg, klicka här.
http://www.expressen.se/nyheter/1.2309376/ud-avrader-fran-kairoresor http://www.dn.se/nyheter/varlden/sa-forsvann-90-procent-av-egyptens-internet http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8479477.ab 
Share:

Thursday, January 27, 2011

Heey I'm in the paper! Article, photos, interview from the new exhibition Artikel, bilder, intervju från nya utställningen!

Maria-Thérèse Andersson

This is about my new exhibition with Nathalie Fougeras and also to answer your questions about ghosts. Luxury problem: The article was too big to scan so I took some photos. Original text and photos by magnificent writer Katarina Östholm. Please scroll down for my English translation. Left-click to enlarge photos.
Detta handlar om min nya utställning med Nathalie Fougeras och svarar samtidigt på era frågor om spöken. Lyxproblem: Artikeln var för stor för att scanna in så jag har fotograferat av den. Text och bild av den fantastiska Katarina Östholm. Vänsterklicka på bilderna för att se dem större; då bör texten i nästa bild vara läsbar på alla skärmar, hoppas jag.

vänsterklicka på bilden för att förstora
 

Traces of ghosts and burning angels

Ghosts eat rocks. Ghosts make buildings crumble; ghosts move in bubbly window glass, cast shadows where there is no light and resound through body and mind. Nathalie Fougeras and Maria-Thérèse Andersson have found the ghosts at Knivskärargränd, Sollefteå.

"Tear My Walls Down" is the title of the new exhibition at LAB Gallery, Sollefteå. The large stone building which contains the gallery is the centre of attention; a 19th century building with echoing staircases and dusty attics, locked doors and worn walls where the years have drifted to the floor.

Nathalie Fougeras and Maria-Thérèse Andersson have been on an explore with a shaky handheld camera, resulting in a strongly intuitive short film where the artists themselves are two of the many shadow-like appearances leaving their imprints in and around the building.

- It's about the physical walls of the building and the history of the house; what the building contains and what used to be here, says Maria-Thérèse Andersson.

- The house is a kind of body, as a shape, and also has an internal life, a mind and a consciousness. In the film we wanted to document the place itself, the building and the process, but we also turned into ghosts ourselves.

The body of the house and the human body converge. A series of photographs - some form collages, others are series or displayed as singular objects - show blurry figures, dressed in black, in violent, almost destructive movement. Other images are more ethereal with bright, transparent dream faces multiplied in obscure foliage, a woman caught in liquid, cool fire.

The images continually border the abstract. In some cases, the motion blur is so powerful that the original object is transformed into something completely different - a burning white angel, a hunchbacked shadow resembling a black ink Rorschach stain.

Many doors are opened by this exhibition; a metaphysical journey, if you like, where the sounding board is the spectator's own references. If what you see is an existential mystery, it is handed to you on a silver platter. If you see a flirt with the past or a trauma buried deep in time, this works equally well. Or perhaps you just want to look at the aesthetics, the way the lines play, the tension between what is clearly formulated and what is hidden in thought.

- I like the tension which is created, between the concrete and the abstract. When movement itself becomes an abstraction, Nathalie Fougeras says.

- My photos may be about strong emotions, bordering madness, and a longing to be free. But - other people will see different things.

LAB Gallery rarely serves art which is easily accessible, and so this exhibition is far from one which simply wants to please an audience. A person who looks only to the obvious will dismiss it immediately. But for the person who enjoys it when the windings of the brain are further creased, this exhibition is mentally yummy.

Tidningen Ångermanland, 27 January 2011
Interview and photos by Katarina Östholm
translated by Maria-Thérèse Andersson

Maria-Thérèse Andersson and Nathalie Fougeras, LAB Gallery


Maria-Thérèse Andersson, Nathalie Fougeras
Share:

Wednesday, January 26, 2011

Signs of confusion and/or tiredness / Tecken på förvirring och/eller trötthet

While this blog is not the place for embarrassing personal confessions, I thought I should expand the perspective a bit just for today. (These things of course happened to a friend of a friend of mine.)

1. When you've watched TV, have some lit candles on the table and realise it's time to go to bed. You lean forward, inhale and attempt to blow out the TV to switch it off.

2. When you attempt to open the door by digging out your remote control car key, aiming it at the door and pushing the button. Trouble is, you're aiming at your apartment door.

3. When you walk to town to buy hand creme, walk around thinking "okay, walking is... good. Being outdoors is good. Why am I here? Maybe I want coffee. Yes, I want coffee." You walk into the café, mistakenly flirt with a nineteen-year-old standing in line, read a bad magazine and miss your fika friend from yesterday because that was a lot more fun. You walk back home, open the door, rewind your mind and think: "hey, I'm out of hand creme! Oh right... That's why I walked to town."Trots att denna blogg inte är till för pinsamma personliga avslöjanden tänkte jag vidga perspektivet något bara för dagen. Dessa saker har naturligtvis inte alls hänt mig utan en vän till en vän och är därmed inte alls pinsamma för mig.

1. När man tittat på TV, har tända ljus på bordet, inser att det är läggdags och man lutar sig framåt, andas in och blåser på TV:n för att stänga av den.

2. När man försöker öppna dörren genom att leta fram bilnyckeln, sikta på dörren och trycka på knappen till bilens fjärrkontroll. Problemet är bara att det är lägenhetsdörren man försöker öppna.
 
3. När man går till stan för att köpa handkräm och tänker som följer: "ok, att promenera är ju... bra. Att vara utomhus är bra. Varför går jag omkring här? Kanske för att jag vill ha kaffe. Ja, jag vill ha kaffe." Man går in på kaféet, flörtar av misstag med någon nittonåring som står i kö, läser en urdålig tidning och saknar fikavännen från dagen innan för det var mycket roligare. Man går hem igen, öppnar dörren, spolar tillbaka hjärnan och tänker: "Oj, jag har slut på handkräm".
Share:

Tuesday, January 25, 2011

Phenomena / Fenomen


An oddity I saw whilst driving. Luckily, I could pull over and take some photos. Lesson: Always have your camera nearby.
Märkligheter jag såg genom bilrutan. Lyckligtvis kunde jag stanna till och ta några bilder. Viktigt: Ha alltid kamera med dig.


Share:

Monday, January 24, 2011

Three views / Tre utsikterShare:

Sunday, January 23, 2011

Trees at night / Träd om natten

Taken at midnight, 8 seconds exposure time (handheld camera! pressed against a window) which made the photo look like reality as much as possible. Only, reality didn't look very real that night.
Tagen vid midnatt, 8 sekunders exponering med handhållen kamera (!) som jag tryckte mot ett fönster. Just 8 sekunders exponering fick bilden att likna verkligheten så mycket som möjligt. Även om verkligheten inte såg så verklig ut den natten.

Share:

Saturday, January 22, 2011

A few pics from the opening at LAB Gallery / Några bilder från vernissagen på LAB Gallery


These are a few photos from the exhibition opening last night at LAB Gallery. Here is Katarina Östholm interviewing me and Nathalie Fougeras for the newspaper. She even knows my shoe size by now.
Här är några bilder från vernissagen igår kväll i LAB Gallery. Detta är Katarina Östholm som intervjuar mig och Nathalie Fougeras för Tidningen Ångermanland. Hon vet till och med min skostorlek nu.


Then we waited and waited until 7 p.m. when people started to arrive.
Sedan väntade och väntade vi till klockan 19 när folk började komma.Our photos and video are displayed on three walls in the gallery, like this, and we also made an outline of the building (based on a map) on the floor. It ended up looking better than I thought.
Våra fotografier och filmklipp visas på tre väggar i galleriet, så här, och vi hade även gjort en sorts karta över huset på golvet. Det blev snyggare än jag trott.The exhibition is on until 21 February, open Thursday - Saturday afternoons.
Utställningen hänger t.o.m. 21 februari, öppet torsdag - lördag, eftermiddagar.


Share:

Thursday, January 20, 2011

Exhibition opening tomorrow / Vernissage i morgon

poster by Nathalie

Tear My Walls Down opens tomorrow at 7 pm, LAB Gallery, Knivskärargränd, Sollefteå. The exhibition contains photography and video by me and Nathalie Fougeras and her collages. We have worked with traces of ghosts in the old building in which the gallery is located. I can only speak for my part of the work; to me it's about being trapped or free, about the body and madness. Also the body of a house and whatever spirits are inside the walls. Among other things.
Vernissage för utställningen Tear My Walls Down, dvs Riv mina väggar, i morgon kl. 19, LAB Gallery, Knivskärargränd, Sollefteå. Utställningen innehåller fotografier och video av mig och Nathalie Fougeras och collage som hon gjort. Jag kan bara tala för min del i arbetet; för mig handlar det om att vara inspärrad eller fri, om kroppen och om galenskap. Även om huskroppen och de andar som kan tänkas finnas i väggarna. Bland annat.

poster by me

Share:

Wednesday, January 19, 2011

Hello little deer and a health hazard / Hej lilla rådjur och en hälsofara
Today I discovered a new ability: I can drive several kilometers without breathing and with runny itchy eyes. Why? Well, I was taking photos of a deer in the distance. Hello deer, I called out, and wanted to walk closer but the greatest snow depth in Sweden held me back. I found it strange that there was this really strong smell and I thought, hey little deer, how bad can your body odor be there in the distance? Then I saw them. Looking at me. Horses. I'm super allergic to horses and was already red eyed. Anyway, cute deer, blue snow and here are the health hazards.
Idag upptäckte jag en ny förmåga hos mig själv: att jag kan köra bil flera kilometer utan att andas och med rinnande kliande ögon. Varför? Jo, jag höll på att fotografera ett rådjur långt borta. Hej rådjuret, ropade jag och försökte gå närmare men Sveriges djupaste snö hindrade mig. Tyckte det var konstigt att jag kände någon sorts stark lukt och tänkte hallå, lilla rådjur, hur står det till med kroppsodören egentligen långt där borta? Men då såg jag dem och de såg på mig. Hästar. Jag är jätteallergisk mot hästar och var redan rödögd. Hur som helst, fint rådjur, blå snö och här står hälsofarorna och glor.


Share:

Tuesday, January 18, 2011

Back of a dove / En duvas rygg

and a reminder to myself not to lose my head ever again because it makes flying a whole lot more difficult.
och en påminnelse till mig själv att alltid använda huvudet för annars är det himla mycket svårare att flyga.

Share:

Monday, January 17, 2011

The snow / Snön

Härnösand, the town where I live, has the greatest snow depth in Sweden at the moment. Last week it was 139 cm or just over 55 inches. Then it snowed some more. This here is a grocery store behind the wall of snow.
Härnösand, staden där jag bor, har Sveriges djupaste snö för tillfället. Förra veckan var det 139 cm. Sedan snöade det mer. Här skymtar en mataffär bakom väggen av snö.


Cars in the parking lot
Bilar på parkeringen


Car driving past me in one of the snow tunnels formerly known as streets
Bil som kör förbi i en av snötunnlarna som tidigare kallades gata


More cars (there are two in this pic)
Fler bilar (det finns två på bilden)


People are working hard to clear the streets as much as possible. Wonder where they take the snow.
Folk jobbar hårt med att tömma vägarna så mycket som möjligt. Jag undrar vart de kör snön.


Then it snows some more.
Sedan snöar det mer.


Not only does Härnösand have the greatest snow depth in Sweden; it is also the home of the greatest snow hater in the country. If she didn't have a really nice fika friend to have chocolate coffee with once in a while, she'd be in an even worse mood than in this pic.
Härnösand har inte bara Sveriges djupaste snö; här bor även Sveriges främsta snöhatare. Om hon inte hade en väldigt fin fikavän att dricka chokladkaffe med ibland skulle hon vara mycket surare än på den här bilden.


(Photo taken last year when my eyelashes and hair froze)
(Bild tagen en gång förra året när mina ögonfransar och mitt hår frös till is.)

Share:

Sunday, January 16, 2011

The colours / Färgerna


The blue forest / Den blå skogen


The turquoise snow / Den turkosa snönThe pink sky and the purple mountains / Den rosa himlen och de lila bergen

Share:

Photo meme: Time / Fototriss: Tid

For this week's Fototriss challenge, these are three photos I use to illustrate time.
För denna veckas Fototriss; här är tre fotografier som får representera tid.


Share:

Friday, January 14, 2011

Squirrel, gold flakes / Ekorre, guldflingorShare:

Wednesday, January 12, 2011

Found a secret love note / Hittat ett hemligt kärleksbudskap

The building I live in is from the 1940's. I don't know how many have lived here before me. Today I was cleaning out a wardrobe which I mostly use for storing ball gowns and old camera equipment and I found this stuck to the bottom of a shelf! I suppose it was the first time I actually climbed inside the wardrobe and looked up; probably hoping for Narnia as usual but this is almost as good, I think.
Huset jag bor i är från 1940-talet. Jag vet inte hur många som bott här före mig. Idag städade jag ur en garderob som jag mest använt att förvara balklänningar och gammal kamerautrustning i och hittade då detta budskap under en hylla! Det var väl första gången jag klättrade in i garderoben och tittade uppåt; letade antagligen efter Narnia som vanligt men det här är på vippen lika bra, tycker jag.

It says: KARIN HEARTS SUNE

Who is Karin? Who is Sune? Did he heart her back? Did she ever reveal her feelings or do they remain forever stuck inside a wardrobe under a shelf?
Vem är Karin? Vem är Sune? Hjärtade han henne tillbaka? Avslöjade hon någonsin sina innersta känslor eller är de för alltid fastlimmade under en hylla och inne i garderoben?


 
Share:

Tuesday, January 11, 2011

Strange occurrences with birds / Underliga händelser med fåglar

This is not about the thousands of birds which have fallen from the sky dead lately in different parts of the world but something curious I saw... First, two very large, black birds sitting on top of a birch tree (a very tall one). They were about the size of ducks so it didn't quite look normal. They were black grouse! Then... their colleagues came. All in all, 16 black grouse sitting in a tree! I think I may have seen one black grouse before in my life, at the most, and if I did it was in the forest. These birds are so unusual but there they were. 16 in a tree.


Det här handlar inte om de tusentals fåglar som fallit döda från himlen den senaste tiden i flera länder utan om något underligt jag sett. Först var det två riktigt stora, svarta fåglar som satt högt upp i en björk (en mycket hög björk). De var ungefär i ankstorlek så det såg ju inte normalt ut. Det var orrar! Därefter kom deras kollegor. Som mest satt det SEXTON orrar i trädet! Jag tror att jag möjligen sett en enda orre i mitt liv förut men då var det i skogen. De är såpass ovanliga men nu kom de allihop. 16 i ett träd.


Share:

Sunday, January 9, 2011

Photo meme: Guess the theme! / Fototriss: Gissa temat!

This week's topic in the Fototriss challenge is Guess the theme! These three photos have something in common... Guess and then click on Comments; I'll write the topic I had in mind in the first comment. The last image is a collage but just pay attention to the photo.
I denna veckas Fototriss ska man gissa temat! Jag har här valt tre bilder som har något gemensamt. Klicka på Comments längst ned i inlägget; jag skriver svaret i första kommentaren. Sista bilden är ett collage men ni kan bara bry er om fotot.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig