Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, January 17, 2011

The snow / Snön

Härnösand, the town where I live, has the greatest snow depth in Sweden at the moment. Last week it was 139 cm or just over 55 inches. Then it snowed some more. This here is a grocery store behind the wall of snow.
Härnösand, staden där jag bor, har Sveriges djupaste snö för tillfället. Förra veckan var det 139 cm. Sedan snöade det mer. Här skymtar en mataffär bakom väggen av snö.


Cars in the parking lot
Bilar på parkeringen


Car driving past me in one of the snow tunnels formerly known as streets
Bil som kör förbi i en av snötunnlarna som tidigare kallades gata


More cars (there are two in this pic)
Fler bilar (det finns två på bilden)


People are working hard to clear the streets as much as possible. Wonder where they take the snow.
Folk jobbar hårt med att tömma vägarna så mycket som möjligt. Jag undrar vart de kör snön.


Then it snows some more.
Sedan snöar det mer.


Not only does Härnösand have the greatest snow depth in Sweden; it is also the home of the greatest snow hater in the country. If she didn't have a really nice fika friend to have chocolate coffee with once in a while, she'd be in an even worse mood than in this pic.
Härnösand har inte bara Sveriges djupaste snö; här bor även Sveriges främsta snöhatare. Om hon inte hade en väldigt fin fikavän att dricka chokladkaffe med ibland skulle hon vara mycket surare än på den här bilden.


(Photo taken last year when my eyelashes and hair froze)
(Bild tagen en gång förra året när mina ögonfransar och mitt hår frös till is.)

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig