Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, January 23, 2011

Trees at night / Träd om natten

Taken at midnight, 8 seconds exposure time (handheld camera! pressed against a window) which made the photo look like reality as much as possible. Only, reality didn't look very real that night.
Tagen vid midnatt, 8 sekunders exponering med handhållen kamera (!) som jag tryckte mot ett fönster. Just 8 sekunders exponering fick bilden att likna verkligheten så mycket som möjligt. Även om verkligheten inte såg så verklig ut den natten.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig