Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, January 29, 2011

Petition for Egypt

Here is a petition you can sign for solidarity with the people's protests in Egypt
Här en protestlista som man kan skriva på för att stödja folket i Egypten: https://secure.avaaz.org/en/democracy_for_egypt/?cl=926210340&v=8311 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8483202.ab http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8485046.ab
Just saw the very happy news on Sara's blog; her friend writes that she is home safe. Såg precis den mycket goda nyheten på Saras blogg; hennes vän skriver att hon är hemma igen och i säkerhet.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig