Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, January 16, 2011

Photo meme: Time / Fototriss: Tid

For this week's Fototriss challenge, these are three photos I use to illustrate time.
För denna veckas Fototriss; här är tre fotografier som får representera tid.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig