Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, January 22, 2011

A few pics from the opening at LAB Gallery / Några bilder från vernissagen på LAB Gallery


These are a few photos from the exhibition opening last night at LAB Gallery. Here is Katarina Östholm interviewing me and Nathalie Fougeras for the newspaper. She even knows my shoe size by now.
Här är några bilder från vernissagen igår kväll i LAB Gallery. Detta är Katarina Östholm som intervjuar mig och Nathalie Fougeras för Tidningen Ångermanland. Hon vet till och med min skostorlek nu.


Then we waited and waited until 7 p.m. when people started to arrive.
Sedan väntade och väntade vi till klockan 19 när folk började komma.Our photos and video are displayed on three walls in the gallery, like this, and we also made an outline of the building (based on a map) on the floor. It ended up looking better than I thought.
Våra fotografier och filmklipp visas på tre väggar i galleriet, så här, och vi hade även gjort en sorts karta över huset på golvet. Det blev snyggare än jag trott.The exhibition is on until 21 February, open Thursday - Saturday afternoons.
Utställningen hänger t.o.m. 21 februari, öppet torsdag - lördag, eftermiddagar.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig