Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, January 18, 2011

Back of a dove / En duvas rygg

and a reminder to myself not to lose my head ever again because it makes flying a whole lot more difficult.
och en påminnelse till mig själv att alltid använda huvudet för annars är det himla mycket svårare att flyga.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig