Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, January 30, 2011

Photo meme: Dream / Fototriss: Dröm

The topic of this week's Fototriss (3 photo) challenge is Dream. The first photo is my newest self portrait, inspired by a friend's brooch and some of the artwork I've seen at Art and Ghosts. Two double exposures and one multi exposure.
Ämnet för denna veckas Fototriss är Dröm. Den första bilden är mitt nyaste självporträtt, inspirerat av en väns brosch och en del konst som jag sett på Art and Ghosts. Två dubbelexponeringar och en multiexponering.

Maria-Thérèse Andersson afiori konstfoto art photography fotograf Härnösand


ocean sea photograph black white swim dive nightmare Maria-Thérèse Andersson afiori


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig