Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, June 30, 2010

Something gross! / Någonting äckligt!

This will be the first and the only time I write about it. I'm not that kind of blogger. I'm well-behaved and easily disgusted. Detta blir första och sista gången jag skriver om den här saken. Jag är inte den sortens bloggare. Jag är väluppfostrad och lätt äcklad.

Today I went to have photographs framed for an exhibition this weekend. It was such a relief to have somebody else do it! (Especially since I can't cut the mats anyway.) I was in a shopping centre when suddenly the electricity went out. You could hear thunder and very heavy rain started to pour down. I couldn't go outside with my framed photographs so I went to a café, thinking I'd have a cup of caffe mocha while I waited.
Idag åkte jag och ramade in fotografier till en utställning nu i helgen. Graningedagarna - kom dit! Det var verkligen en lättnad att någon annan ramade in bilderna (jag kan ändå inte skära passepartouter). Jag var i ett shoppingcentrum när det plötsligt blev strömavbrott. Åska hördes och det började regna mycket kraftigt. Eftersom jag inte kunde gå ut med mina nyinramade fotografier gick jag till ett café för att ta en caffe mocha medan jag väntade.


The coffee machine was working, but there was a lot of water on the floor. "Lightning struck," café girl said. I thought I'd take my coffee and just sit further away, but I saw that food leftovers started to float out and then café girl gasped. "There's poo!" she said. On the floor. Around the café. After lightning struck. "I can't handle this," I said and walked away.
Kaffeapparaten fungerade men det var en massa vatten på golvet. "Blixten slog ned," sa caféflickan. Jag tänkte att jag tar med mig kaffet och sätter mig längre bort, men då började matrester flyta fram och sedan flämtade caféflickan till. "Det är bajs!" sa hon. På golvet. Runt caféet. Efter att blixten slagit ned. Jag sa: "Jag klarar inte av det här" och gick.


the rain / regnet
Share:

Tuesday, June 29, 2010

Swedish translation of Eye on Style interview / Svensk översättning av intervjun på Eye on Style

Original text from www.trustyourstyle.com, I was interviewed by Mary Jo Matsumoto, translated by me. Originaltexten finns på www.trustyourstyle.com, jag blev intervjuad av Mary Jo Matsumoto, här är texten översatt av mig.

Denna veckas gäst i Eye on Style är fina Sverigebaserade fotografen Maria-Thérèse. Jag har ett av hennes fotografier hemma hos mig och tröttnar aldrig på hur magiskt det är. Om ni inte sett hennes arbeten, ta en titt på http://afiori.etsy.com, hennes butik.namn: Maria-Thérèse Andersson

yrke: Konstfotograf och skribent. Jag driver eget företag och jobbar främst via min hemsida www.afiori.com.

bor i: Härnösand, Sverige

kläder: Rosa tyllklänning från Monki (använder den en hel del och tycker att den är lätt att kombinera med andra kläder så det blir helt olika stilar), dansinspirerad t-shirt från BikBok, röda skor – present från mamma, hårprydnad – också present från mamma, från hennes resa till Turkiet nyligen, guldarmband – kär present från mormor och moster när jag tog studenten, svart pärlarmband – present från Karin och Anders, passar ihop med massor av kläder. Strumpbyxor – vet ej, hittade dem i garderoben.

kläder 2: Byxdress från H&M, nyaste plagget jag köpt. Den kostade 99 kr! Svart kofta som jag haft jättelänge. Fjärilstiara från Turkiet och röda skor, presenter från mamma. Gakkenflexkamera byggd av mig.


 
favoritdesigners: Bea Szenfeld för hennes fantasi, hennes fantastiska kreationer som inte bara är kläder utan bärbar konst (som t.ex. Björk använt sig av) och för att hennes kläder är djurvänliga, inget läder eller päls. Hon gör också fantastiska kläder av papper! En annan designer jag gillar är Alexander McQueen av ungefär samma anledningar och jag tycker rent allmänt att livet borde vara lite mer som en saga.
det här betyder stil för maria-thérèse: Jag tänker på stil som ännu ett uttrycksmedel förutom att skriva och skapa konst, och använder mig av det för att ändra på hur jag känner mig. Till exempel om jag är på dåligt humör och tar på mig något kul som en tiara eller glittriga hårspännen, en tyllklänning och blommiga stövlar. Jag försöker att göra så saker blir roligare. Har aldrig känt något behov av att följa modet utan tar på mig det jag känner för och experimenterar med att sätta ihop kläder på nya sätt. Ibland gör jag egna kläder eller syr om köpta. Jag gör en massa berättelser i huvudet hela tiden och hittar ibland på historier om mina kläder också, som om de tillhörde någon annan än jag.

Tack Maria-Thérèse för att du tittade in här! Hoppas att du får en jättefin helg och den som vill läsa om fler gäster i Eye on Style, titta under den rubriken till höger på sidan på www.trustyourstyle.com.


Share:

Tea Party giveaway - don't forget! / Tékalastävlingen - glöm ej!


Have you been to my Tea party yet? Giveaway ends Thursday morning when I wake up (ie Swedish time), so you have until then to sign up. You are of course always welcome to have a cup of tea though! Winners to be announced sometime Thursday.
Har ni besökt mitt tékalas än? Tävlingen slutar när jag vaknar på torsdag, så man kan vara med fram till dess. Ni är förstås alltid välkomna in på en kopp té! Vinnarna tillkännages någon gång på torsdag.


Share:

Monday, June 28, 2010

IMPORTANT! Please read! / VIKTIGT! Läs!

[Tea party is below]

In light of today's events I became really aware of how little I know about first aid. You never know when you might need to help someone. Do you know how to perform CPR? Please look it up on Youtube, do an online search right now or see if you can take a class. I had no idea that you are supposed to push 30 times, for instance.
Efter dagens händelser blev jag väldigt medveten om hur lite jag kan om första hjälpen. Man vet aldrig när man kan behöva hjälpa någon. Vet du hur man gör hjärt- och lungräddning? Kolla upp det på Youtube, sök på internet nu genast eller se om du kan gå en kurs. Jag hade till exempel ingen aning om att man ska trycka 30 gånger.

Share:

Car crash in paradise / Krock i paradiset

[Tea party is below]

I was going to post photos of a beautiful meadow. My sister was eating strawberries on the lawn and had just uttered the words "Aah! I am going to chill so much today!" when we heard a loud noise and caught a glimpse of a red car which went off the road, into the ditch and we heard it crash over and over again. My sister grabbed her phone and ran, wearing just a bikini, Baywatch style to the rescue (I completely forgot about phones, didn't know CPR and was much slower).


Här tänkte jag lägga ut fotografier från en vacker äng. Min syster åt jordgubbar på gräsmattan och hade just yttrat orden "Aaah! Jag ska chilla SÅ mycket idag!" när vi hörde en smäll och skymtade en röd bil som körde av vägen, kraschade ner i diket och vi hörde smäll efter smäll. Min syster tog mobilen och sprang till räddningen, endast iklädd bikini, à la Baywatch (jag glömde helt att ta med telefon, kan inte hjärt- och lungräddning och var mycket långsammare.)


It was an elderly man who crashed onto our meadow and luckily he seemed surprisingly well in his mangled car. I fetched my car and drove him up to my mum's house.
Det var en äldre man som kraschade mot vår äng och som tur var verkade han må förvånansvärt bra i sin söndermanglade bil. Jag hämtade min bil och körde honom upp till mammas hus.


Mum had called 112 and ambulances, fire trucks and the police came. Two of each car which was a tad exaggerated. Can you believe the luck - there was no other traffic when he crossed over to the wrong side and went into the ditch, jumped across a road and into another ditch? We're not sure why the accident happened. It's also a lucky thing someone was home because houses are far apart and you could barely see the car among the flowers! Two cars drove straight past. Can you see it? Click to enlarge.


Mamma ringde 112 och ambulanser, brandbilar och poliser kom. Två bilar av varje vilket verkade något överdrivet. Vilken otrolig tur att det inte var någon annan trafik när han körde över på fel sida, ner i diket, hoppade över en till väg och ner i nästa dike! Tur också att någon var hemma för det är långt mellan husen och bilen syns knappt bland blommorna! Två bilar körde raka spåret förbi. Ser ni den här ovanför? Klicka för att förstora.


Drive safely! Kör försiktigt!
Share:

Saturday, June 26, 2010

Alice in tea party wonderland and a GIVEAWAY! / Alice i tékalasunderlandet och en TÄVLING!


Alice Maria-Thérèse Afiori, an artist in Härnösand, Sweden, had always been a curious girl. So curious, in fact, that when she saw a tiny bottle with a note that said "Drink me", she didn't hesitate.
Alice Maria-Thérèse Afiori, en konstnär i Härnösand, hade alltid varit nyfiken. Så nyfiken att hon inte tvekade en sekund när hon såg en flaska med en lapp där det stod "Drick mig".


She drank the liquid. Tasted a bit like perfume. She felt a sort of tingling in her toes and she started to grow and grow...
Hon drack vätskan. Den smakade lite som parfym. Hon kände att det liksom pirrade i tårna och så började hon växa och växa...


...which sucked, because she had just discovered a really exciting tiny door and she could hear music coming from whatever was inside.
...vilket var kasst, för hon hade precis upptäckt en spännande liten dörr och hon kunde höra musik komma från vad som nu fanns där inne.


Luckily, she also found a cupcake, and when she ate it she not only shrunk back to her regular size but became small enough to fit through the door opening.
Som tur var hittade hon även en muffin, och när hon åt den krympte hon inte bara tillbaka till sin vanliga storlek utan blev så liten att hon kunde komma in genom dörröppningen.


She stepped into a beautiful garden and met the white rabbit which she had also seen two days ago. "I'm Nina," the rabbit said. "Won't you come to my tea party?"
Hon klev ut i en vacker trädgård och träffade den vita kaninen hon också stött på för två dagar sedan. "Jag heter Nina," sa kaninen. "Vill du komma på mitt tékalas?"


Of course she would. / Det ville hon naturligtvis.


She became a bit nervous when she saw more cupcakes with notes. "Will they make me grow?" she asked. Nina just wiggled her nose.
Hon blev lite nervös när hon såg fler muffins med lappar. "Kommer de att göra så jag växer?" frågade hon. Nina bara vickade på nosen.


More and more people - and rabbits, and others - came. They had cupcakes and strawberry cake and they all stayed their original size.
Fler och fler människor - och kaniner, och andra - kom. De åt muffins och jordgubbstårta och allihop behöll sin ursprungliga storlek.


As far as I know, she's still at the party. / Så vitt jag vet är hon fortfarande där.


Have a cupcake! Stay a while. Oh, and because you are such good company, here is a giveaway! / Ta en muffin! Stanna en stund, och eftersom ni är så bra sällskap kommer här en tävling!


♥♥♥
1st prize: a 6x6" print of your choice from my shop! Below are a few examples.
1:a pris: ett 15x15 cm fotografi ur min butik! Här under syns några exempel.

2nd prize: Tea party notebook, handmade by yours truly, 4x6" and with a print of my Tea Party photograph on the cover.
2.a pris: Tékalasanteckningsbok, handgjord av undertecknad, 10,5x15 cm med mitt foto Tékalas på omslaget.

Here's what you need to do:
* Visit my shop.
* Come back and leave a comment telling me which photograph is your favourite. Also leave your e-mail address if you do not have a blog.
* Double chance to win: Become a follower of my blog.
* Triple chance to win: Blog about afiori!


Så här gör du för att vara med:

* Besök min butik
* Kom tillbaka och skriv i en kommentar vilket fotografi som är din favorit. Lämna också mailadress om du inte har en blogg själv.
* Dubbel chans att vinna: Följ min blogg (dvs bli en "follower")
* Trippelchans: Blogga om afiori!Good luck! Have another cupcake! Thank you Vanessa Valencia for hosting another wonderful tea party! / Lycka till! Ta ännu en muffin! Tack Vanessa Valencia som är värd för ännu ett härligt tékalas!


Maria-Thérèse
Share:

Friday, June 25, 2010

Happy Midsummer! / Glad midsommar!


Hello, hello from a midsummer party! Hej, hej från en midsommarfest!

Plenty of delicious veggie food and strawberry cake... Massa god vegetarisk mat och jordgubbstårta......and a meadow next to the house / ...och en äng bredvid huset


A Swedish classic, "Little Frogs" / En svensk klassiker

Share:

Thursday, June 24, 2010

A strange thing happened / En konstig sak hände


I was packing my suitcase, since I will be celebrating Midsummer somewhere else tomorrow, when a white rabbit showed up. "Come on! Come on!" it said, "There's a party going on!" Life is curious enough as it is without white rabbits popping out of nowhere to start talking to you about some strange party, no doubt filled with talking rabbits, but now it seemed curiouser and curiouser.
Jag höll på att packa resväskan, eftersom jag ska fira midsommar någon annanstans i morgon, när en vit kanin plötsligt dök upp. "Kom! Kom!" sa den, "Det är fest på gång!" Livet är märkligt nog utan att vita kaniner kommer från ingenstans och börjar prata om något konstigt kalas, antagligen fullt av talande kaniner, men nu blev det märkligare och märkligare.

"I'm late!" the rabbit called and hurried away. It left behind a note, an invitation to a party two days from now. It seems the rabbit's watch wasn't working properly. The rabbit wasn't late, and neither was I.
"Jag är sen!" ropade kaninen och skyndade iväg. Den lämnade kvar en lapp, en inbjudan till en fest som är om två dagar. Verkar vara något fel på kaninens klocka för den var inte sen och det var inte jag heller.


There was a rabbit hole in the garden and I heard strange music coming from whatever was inside. Should I follow the rabbit? I moved towards the hole, hesitantly, but realised I was late for the Midsummer celebrations. On Saturday I'll be back to see if the white rabbit is still there and if I can join the party.
Det fanns ett kaninhål i trädgården och jag hörde underlig musik stömma ut från vad som nu fanns där inne. Skulle jag följa efter kaninen? Jag gick tveksamt mot kaninhålet men insåg att jag var sen till midsommarfirandet. På lördag ska jag gå tillbaka och se om den vita kaninen fortfarande är där och om jag kan vara med på festen.


Share:

I'm on the top 50 blog list! / Jag är med på bloggarnas topp 50-lista!

I know, bragging again, but I recently noticed afiori was number 46 on the top 50 Swedish blog list (category: writing and literature) and tonight I'm #41 out of 4166 blogs! Out of all blogs, afiori is currently #1029 out of
88 569 blogs (i.e. ahead of 87 540 blogs) and in the photography category 159 out of 8900. I'm happy to be so high on the list since I just do whatever I please - without trying to please - and people come here to read about it and look at what I do. I wish there were a category for most widely read Swedish blog or something as well since you, dear readers, live in about 65 different countries! Anyway - yay!


Jag vet, nu skryter jag igen, men jag lade nyligen märke till att afiori var nummer 46 på Bloggportalens 50-lista över svenska bloggar (kategori: Litteratur och skrivande) och i kväll är jag nummer 41 av 4166 bloggar! Räknar man med alla bloggar ligger afiori på 1029:e plats av 88 569 (alltså före 87 540 bloggar) och i kategorin Foto är min blogg nummer 159 av 8900. Jag är verkligen glad över att ligga så högt på listorna eftersom jag bara gör det jag känner för här, utan att försöka behaga någon, men folk kommer och läser det jag skriver och tittar på det jag gör. Jag önskar att det fanns en kategori för mest internationellt lästa blogg el.dyl. också eftersom ni, kära bloggläsare, bor i runt 65 olika länder!


(click to zoom)

Share:

Wednesday, June 23, 2010

Cabaret de la Bohème


Montmartre, Paris
Share:

Tuesday, June 22, 2010

Paris nights / Nätter i ParisShare:

Somewhat alarming / Något alarmerande

This shop claims to have everything you need to celebrate Midsummer.
Den här butiken säger sig ha allt för ditt midsommarfirande.

Share:

Monday, June 21, 2010

A vintage bookstore in Paris / Ett antikvariat i ParisDoesn't it make you want to read every book, even if you don't speak French, and buy every single leather-bound volume even if you are a vegan without cash? Even though you won't, because you're against it and you don't have any cash and don't speak enough French but you'll learn just to be able to read these books in this beautiful bookstore in Paris?
Får inte det här antikvariatet dig att vilja läsa varenda bok, även om du inte kan franska, och att vilja köpa varje läderbunden volym, även om du är en vegan utan kontanter? Trots att du inte kommer att göra det eftersom du är emot det och inte har några kontanter och inte kan tillräckligt mycket franska men kommer att lära dig bara för att kunna läsa de här böckerna i den här fina bokhandeln i Paris?


Yes. Jo.


Galerie Vivienne, Paris.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig