Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, June 21, 2010

A vintage bookstore in Paris / Ett antikvariat i ParisDoesn't it make you want to read every book, even if you don't speak French, and buy every single leather-bound volume even if you are a vegan without cash? Even though you won't, because you're against it and you don't have any cash and don't speak enough French but you'll learn just to be able to read these books in this beautiful bookstore in Paris?
Får inte det här antikvariatet dig att vilja läsa varenda bok, även om du inte kan franska, och att vilja köpa varje läderbunden volym, även om du är en vegan utan kontanter? Trots att du inte kommer att göra det eftersom du är emot det och inte har några kontanter och inte kan tillräckligt mycket franska men kommer att lära dig bara för att kunna läsa de här böckerna i den här fina bokhandeln i Paris?


Yes. Jo.


Galerie Vivienne, Paris.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig