Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, June 28, 2010

Car crash in paradise / Krock i paradiset

[Tea party is below]

I was going to post photos of a beautiful meadow. My sister was eating strawberries on the lawn and had just uttered the words "Aah! I am going to chill so much today!" when we heard a loud noise and caught a glimpse of a red car which went off the road, into the ditch and we heard it crash over and over again. My sister grabbed her phone and ran, wearing just a bikini, Baywatch style to the rescue (I completely forgot about phones, didn't know CPR and was much slower).


Här tänkte jag lägga ut fotografier från en vacker äng. Min syster åt jordgubbar på gräsmattan och hade just yttrat orden "Aaah! Jag ska chilla SÅ mycket idag!" när vi hörde en smäll och skymtade en röd bil som körde av vägen, kraschade ner i diket och vi hörde smäll efter smäll. Min syster tog mobilen och sprang till räddningen, endast iklädd bikini, à la Baywatch (jag glömde helt att ta med telefon, kan inte hjärt- och lungräddning och var mycket långsammare.)


It was an elderly man who crashed onto our meadow and luckily he seemed surprisingly well in his mangled car. I fetched my car and drove him up to my mum's house.
Det var en äldre man som kraschade mot vår äng och som tur var verkade han må förvånansvärt bra i sin söndermanglade bil. Jag hämtade min bil och körde honom upp till mammas hus.


Mum had called 112 and ambulances, fire trucks and the police came. Two of each car which was a tad exaggerated. Can you believe the luck - there was no other traffic when he crossed over to the wrong side and went into the ditch, jumped across a road and into another ditch? We're not sure why the accident happened. It's also a lucky thing someone was home because houses are far apart and you could barely see the car among the flowers! Two cars drove straight past. Can you see it? Click to enlarge.


Mamma ringde 112 och ambulanser, brandbilar och poliser kom. Två bilar av varje vilket verkade något överdrivet. Vilken otrolig tur att det inte var någon annan trafik när han körde över på fel sida, ner i diket, hoppade över en till väg och ner i nästa dike! Tur också att någon var hemma för det är långt mellan husen och bilen syns knappt bland blommorna! Två bilar körde raka spåret förbi. Ser ni den här ovanför? Klicka för att förstora.


Drive safely! Kör försiktigt!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig