Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, June 30, 2010

Something gross! / Någonting äckligt!

This will be the first and the only time I write about it. I'm not that kind of blogger. I'm well-behaved and easily disgusted. Detta blir första och sista gången jag skriver om den här saken. Jag är inte den sortens bloggare. Jag är väluppfostrad och lätt äcklad.

Today I went to have photographs framed for an exhibition this weekend. It was such a relief to have somebody else do it! (Especially since I can't cut the mats anyway.) I was in a shopping centre when suddenly the electricity went out. You could hear thunder and very heavy rain started to pour down. I couldn't go outside with my framed photographs so I went to a café, thinking I'd have a cup of caffe mocha while I waited.
Idag åkte jag och ramade in fotografier till en utställning nu i helgen. Graningedagarna - kom dit! Det var verkligen en lättnad att någon annan ramade in bilderna (jag kan ändå inte skära passepartouter). Jag var i ett shoppingcentrum när det plötsligt blev strömavbrott. Åska hördes och det började regna mycket kraftigt. Eftersom jag inte kunde gå ut med mina nyinramade fotografier gick jag till ett café för att ta en caffe mocha medan jag väntade.


The coffee machine was working, but there was a lot of water on the floor. "Lightning struck," café girl said. I thought I'd take my coffee and just sit further away, but I saw that food leftovers started to float out and then café girl gasped. "There's poo!" she said. On the floor. Around the café. After lightning struck. "I can't handle this," I said and walked away.
Kaffeapparaten fungerade men det var en massa vatten på golvet. "Blixten slog ned," sa caféflickan. Jag tänkte att jag tar med mig kaffet och sätter mig längre bort, men då började matrester flyta fram och sedan flämtade caféflickan till. "Det är bajs!" sa hon. På golvet. Runt caféet. Efter att blixten slagit ned. Jag sa: "Jag klarar inte av det här" och gick.


the rain / regnet
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig