Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, June 25, 2010

Happy Midsummer! / Glad midsommar!


Hello, hello from a midsummer party! Hej, hej från en midsommarfest!

Plenty of delicious veggie food and strawberry cake... Massa god vegetarisk mat och jordgubbstårta......and a meadow next to the house / ...och en äng bredvid huset


A Swedish classic, "Little Frogs" / En svensk klassiker

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig