Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, June 28, 2010

IMPORTANT! Please read! / VIKTIGT! Läs!

[Tea party is below]

In light of today's events I became really aware of how little I know about first aid. You never know when you might need to help someone. Do you know how to perform CPR? Please look it up on Youtube, do an online search right now or see if you can take a class. I had no idea that you are supposed to push 30 times, for instance.
Efter dagens händelser blev jag väldigt medveten om hur lite jag kan om första hjälpen. Man vet aldrig när man kan behöva hjälpa någon. Vet du hur man gör hjärt- och lungräddning? Kolla upp det på Youtube, sök på internet nu genast eller se om du kan gå en kurs. Jag hade till exempel ingen aning om att man ska trycka 30 gånger.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig