Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Wednesday, October 30, 2013

Two more / Två till

 
Part of the same forest story as the ones in my last post, all photos taken by me.
Dessa hör ihop med skogsberättelsen i mitt förra inlägg; alla bilder tagna av mig.

 
~ Maria-Thérèse Sommar

Share:

Sunday, October 27, 2013

Unfinished story about someone who talks to trees / Oavslutad berättelse om någon som talar med träd

 
Unfinished story about someone who goes into the forest and talks to trees until she starts to turn into a tree herself and decides to leave the forest.
Oavslutad berättelse om någon som är i skogen och pratar med träd tills hon själv börjar förvandlas till ett träd och bestämmer sig för att lämna skogen.

Maria-Thérèse Sommar 
(self portraits © Maria-Thérèse Sommar)
fotograf Härnösand
Share:

Tuesday, October 22, 2013

October so far / Oktober hittills

 
Multi exposure of all the personal photos I've taken so far during October
Multiexponering av alla privata bilder som jag tagit hittills under oktober

Share:

Sunday, October 20, 2013

Tired week, tired weekend / Trött vecka, trött helg

 
Been working too much with my hands lately but I've made some good stuff.
Jobbat för mycket med händerna den senaste tiden, men jag har gjort en del bra grejer.
 

 
Someone gave me a cone filled with pralines
Jag har fått en strut full av praliner

 
 
I made this before I went to the jazz club. There was swing music and I really liked it.
Den här gjorde jag när jag skulle på jazzklubb. Det var swingmusik och jag tyckte det var jättebra.
 
 
I don't really like to rest but I guess I have to. I want to write things and take photos. All the time. But I've watched some movies, read part of a really great script a friend wrote and I talked to someone dear on the phone around midnight.
 
Jag gillar inte att vila men måste väl då. Jag vill skriva och fotografera. Hela tiden. Nu har jag i alla fall tittat på lite filmer, läst en bit av ett riktigt bra manus som en vän håller på att skriva och pratat med någon jag tycker om i telefon runt midnatt. 

Share:

Thursday, October 17, 2013

Saga in the forest / Saga i skogen


My sister's cat Saga scouting for mice
Min systers katt Saga som spanar efter skogsmöss
Share:

Tuesday, October 15, 2013

I've been drawn! / Jag har blivit ritad!

drawing and photo by Christina
 
I was scrolling down the front page of Facebook when I suddenly saw a drawing of - me! It was made by Christina Arebratt who has a Facebook page / alias called Noor Dees. She is also very active on Instagram as @noordees. What a surprise! I am very flattered and think she did a great job.
 
Jag scrollade nedför förstasidan på Facebook när jag plötsligt såg en teckning som föreställde - mig! Den är gjord av Christina Arebratt som har en Facebooksida / ett alias som heter Noor Dees. Hon är också mycket aktiv på Instagram där hon heter @noordees.Vilken överraskning! Jag är mycket smickrad och glad och tycker att teckningen är jättefin.
 

Share:

Saturday, October 12, 2013

A premiere, a party and a handmade floral crown / En premiär, ett kalas och ett handgjort blomsterdiadem

Maria-Thérèse Sommar, fotograf Härnösand
 
Hello, hello! Last night I went to the opening of the new Norrdans performance with my friend Angelique. I had translated text for the spoken word part of the performance and it was fun to see how it all came together. We were also invited to dinner and a traditionally fun after party. I'd made the floral crown myself like you see in the pic below since I wanted to dress up like a rose. Yay!

Hej hej! I går kväll var jag på premiären av Norrdans nya föreställning Glesbygdsliv med min kompis Angelique. Jag hade översatt text som användes i ena delen av föreställningen, som heter Härnösand. Vi blev också bjudna på middag och efterfest. Blomdiademet hade jag gjort själv som ni ser på bilden för jag ville klä ut mig till ros. Hurra!Maria-Thérèse Sommar
me and Angelique, photo by Ida Sjöberg

With cape & jacket, photo by Märta Molin

 
 

Mira Helenius Martinsson, director of Norrdans

Here's the teaser for two of the performances; there were three parts.
Här är en video där man ser lite ur två av föreställningarna; det var tre delar.
Share:

Thursday, October 10, 2013

A yellow leaf hat and a lion / En gul lövhatt och ett lejon

Maria-Thérèse Sommar
photo by Lina Dahlbom
 
Yesterday I worked a lot, from 9 in the morning until about 11 p.m. Started by photographing children at a science activity centre and when they'd left I rode the huge lion, got chocolate and filled balloons with helium. Win! Oh, and I had made a little leaf hat for myself in the morning to brighten things up.
 
I går jobbade jag mycket, från 9 till 23 ungefär. Började dagen på Technichus där jag fotograferade barn och när de hade gått provred jag lejonet, fick chokladboll och kaffe och helium till ballonger. Hade tillverkat en liten hatt av ett löv på morgonen för att pigga upp mig.
 

 
I had a photoshoot at a school, then did an interview and took photos for a brochure, took some photos for a new art photography series with these here props and at night I took photos at a jazz concert.
 
Jag fotograferade även på en skola, gjorde sedan en intervju och fotade till en broschyr, tog egna bilder till ett nytt konstnärligt projekt med sakerna ni ser här och på kvällen fotade jag på en jazzkonsert.

 
Then I slept for 12 hours.
Sedan sov jag i 12 timmar.
 

Share:

Monday, October 7, 2013

A fairytale about an adventure / En saga om ett äventyr

 
This is a story about someone who reads a book about a girl and a cat who go on an adventure together. Inspired by it, she packs her bag, puts on her adventure cape and asks someone she loves to go on an adventure with her with very little baggage.
Det här är en berättelse om en som läser en bok om en flicka och en katt som ger sig ut på äventyr tillsammans. Inspirerad av boken, Kattresan, packar hon väskan, tar på sig sin äventyrscape och ber den hon tycker om att följa med på äventyr med väldigt lätt bagage.

Maria-Thérèse Sommar www.afiori.com

 


 
After reading stories about adventures, she decided to write her own
Efter att ha läst berättelser om äventyr bestämde hon sig för att skriva en själv

 
There may be lions to fight
Kanske måste vi kämpa mot lejon

 
We'll have to be brave
Vi måste vara modiga

 
So, what do you say? Will you join me?
Så vad säger du? Följer du med?
 
Maria-Thérèse Sommar www.afiori.com
 
Let's be adventurers!
 Låt oss bli äventyrare!
 
 
fotograf Maria-Thérèse Sommar
Share:

Thursday, October 3, 2013

A masked ball and a song (lots of pics) / En maskeradbal och en sång (massa bilder)

 
Last Saturday I went to a masked ball with a Venetian theme. I'd made the mask myself out of some lace and sticky rhinestones. Why the serious face? Because... eek... I was going to sing a song. Also, this is me looking into my phone thinking "will the mask stay on my face? And can I take a photo here in the dark?"
 
I lördags var jag på maskeradbal med venetianskt tema. Masken hade jag gjort själv av spets och klistriga glitterstenar. Varför så allvarlig? Jo... hjälp... jag skulle sjunga en sång. Dessutom stirrar jag på bilden in i telefonen och funderade på om masken skulle sitta kvar i ansiktet och om det gick att fota där i mörkret.
 
photo by Anna Davis
 
My pal Anna picked me up. This is me with a nervous smile in the car.
Min polare Anna hämtade mig. Här sitter jag med ett nervöst leende i bilen.
 
photo by Kenth Wiklund
 
photo by Susanna Berggren
I was excited to see that everyone had dressed up according to the theme! Quite glamorous and nice.
Jag blev jätteglad att se att alla hade klätt ut sig enligt temat! Väldigt glammigt och fint.
 
photo by Tommy Berggren
 
photo by Susanna Berggren
 
photo by Anna Davis

There was an Italian buffet... and then the talented singer, William Davis Lind, and pianist Jesper Norberg performed three Italian songs. Then William came and got a member of the audience - me - and we sang a song together. This one (although those guys are Charlotte Church and Josh Groban). Eeek! We had only been able to rehearse together a few times Thursday evening, because this whole thing was thought of very late for different reasons, but it turned out well.
 
Det serverades italiensk buffé... och sedan framförde begåvade sångaren William Davis Lind och pianisten Jesper Norberg tre italienska sånger. Därefter kom William och hämtade en i publiken - mig - och vi sjöng en sång tillsammans. Den här (även om personerna i videon heter Charlotte Church och Josh Groban). Vi hade bara hunnit träna tillsammans några gånger torsdag kväll, för det blev av olika anledningar sent påtänkt, men det gick bra.
 
photo by Kenth Wiklund
 
Here you can also get a better look of my clothes. I was wearing a sort of ruffled, black jacket with long, ruffled sleeves.
Här kan man också se mina kläder bättre, vinröd lång kjol och en sorts svart jacka med volanger och långa ärmar med volanger längst ut.
 
photo by Anna Davis
 
photo by Anna Davis
Later, I wrote a little thank you speech on my Facebook page, thanking my crew of nice people who helped me 1) find some entertainment for the ball and 2) place myself in it without embarrassing myself. The people who trusted that I knew what I was doing, my friends Erik, David and Maria, Maggan who gave me a very impromptu singing lesson the day before the ball - ie, the day after we decided to do this... I also got these very lovely roses which are looking at me on my desk right now. I'm thinking more evenings should be as glamorous, magical and filled with dramatic gestures as this one :)  
 
Så här skrev jag på Facebook till mitt lilla gäng bra människor som hjälpte mig att 1) fixa underhållning till balen och 2) placera in mig själv i den utan att skämma ut mig. Och så fick jag de där fina rosorna som nu står och tittar på mig på skrivbordet. Och så fick jag njutbar dans. Fler kvällar borde vara så här glamourösa och magiska och fyllda av dramatiska gester :)
 

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig