Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, October 10, 2013

A yellow leaf hat and a lion / En gul lövhatt och ett lejon

Maria-Thérèse Sommar
photo by Lina Dahlbom
 
Yesterday I worked a lot, from 9 in the morning until about 11 p.m. Started by photographing children at a science activity centre and when they'd left I rode the huge lion, got chocolate and filled balloons with helium. Win! Oh, and I had made a little leaf hat for myself in the morning to brighten things up.
 
I går jobbade jag mycket, från 9 till 23 ungefär. Började dagen på Technichus där jag fotograferade barn och när de hade gått provred jag lejonet, fick chokladboll och kaffe och helium till ballonger. Hade tillverkat en liten hatt av ett löv på morgonen för att pigga upp mig.
 

 
I had a photoshoot at a school, then did an interview and took photos for a brochure, took some photos for a new art photography series with these here props and at night I took photos at a jazz concert.
 
Jag fotograferade även på en skola, gjorde sedan en intervju och fotade till en broschyr, tog egna bilder till ett nytt konstnärligt projekt med sakerna ni ser här och på kvällen fotade jag på en jazzkonsert.

 
Then I slept for 12 hours.
Sedan sov jag i 12 timmar.
 

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig