Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, October 27, 2013

Unfinished story about someone who talks to trees / Oavslutad berättelse om någon som talar med träd

 
Unfinished story about someone who goes into the forest and talks to trees until she starts to turn into a tree herself and decides to leave the forest.
Oavslutad berättelse om någon som är i skogen och pratar med träd tills hon själv börjar förvandlas till ett träd och bestämmer sig för att lämna skogen.

Maria-Thérèse Sommar 
(self portraits © Maria-Thérèse Sommar)
fotograf Härnösand
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig