Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Sunday, October 27, 2013

Unfinished story about someone who talks to trees / Oavslutad berättelse om någon som talar med träd

 
Unfinished story about someone who goes into the forest and talks to trees until she starts to turn into a tree herself and decides to leave the forest.
Oavslutad berättelse om någon som är i skogen och pratar med träd tills hon själv börjar förvandlas till ett träd och bestämmer sig för att lämna skogen.

Maria-Thérèse Sommar 
(self portraits © Maria-Thérèse Sommar)
fotograf Härnösand
Share:

4 comments

The Gossamer Tearoom said...

Very lovely and atmospheric!

Hugs to you,

Betty

Mandy Crandell said...

Fantastic images! You look so beautiful!

http://www.somethingmonumental.com/

Unknown said...

Beautiful photos and those little bits of nature photos are just stunning!

xo Mary Jo

Maria-Thérèse ~ www.afiori.com said...

Thank you xx

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig