Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, October 7, 2013

A fairytale about an adventure / En saga om ett äventyr

 
This is a story about someone who reads a book about a girl and a cat who go on an adventure together. Inspired by it, she packs her bag, puts on her adventure cape and asks someone she loves to go on an adventure with her with very little baggage.
Det här är en berättelse om en som läser en bok om en flicka och en katt som ger sig ut på äventyr tillsammans. Inspirerad av boken, Kattresan, packar hon väskan, tar på sig sin äventyrscape och ber den hon tycker om att följa med på äventyr med väldigt lätt bagage.

Maria-Thérèse Sommar www.afiori.com

 


 
After reading stories about adventures, she decided to write her own
Efter att ha läst berättelser om äventyr bestämde hon sig för att skriva en själv

 
There may be lions to fight
Kanske måste vi kämpa mot lejon

 
We'll have to be brave
Vi måste vara modiga

 
So, what do you say? Will you join me?
Så vad säger du? Följer du med?
 
Maria-Thérèse Sommar www.afiori.com
 
Let's be adventurers!
 Låt oss bli äventyrare!
 
 
fotograf Maria-Thérèse Sommar
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig