Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, October 3, 2013

A masked ball and a song (lots of pics) / En maskeradbal och en sång (massa bilder)

 
Last Saturday I went to a masked ball with a Venetian theme. I'd made the mask myself out of some lace and sticky rhinestones. Why the serious face? Because... eek... I was going to sing a song. Also, this is me looking into my phone thinking "will the mask stay on my face? And can I take a photo here in the dark?"
 
I lördags var jag på maskeradbal med venetianskt tema. Masken hade jag gjort själv av spets och klistriga glitterstenar. Varför så allvarlig? Jo... hjälp... jag skulle sjunga en sång. Dessutom stirrar jag på bilden in i telefonen och funderade på om masken skulle sitta kvar i ansiktet och om det gick att fota där i mörkret.
 
photo by Anna Davis
 
My pal Anna picked me up. This is me with a nervous smile in the car.
Min polare Anna hämtade mig. Här sitter jag med ett nervöst leende i bilen.
 
photo by Kenth Wiklund
 
photo by Susanna Berggren
I was excited to see that everyone had dressed up according to the theme! Quite glamorous and nice.
Jag blev jätteglad att se att alla hade klätt ut sig enligt temat! Väldigt glammigt och fint.
 
photo by Tommy Berggren
 
photo by Susanna Berggren
 
photo by Anna Davis

There was an Italian buffet... and then the talented singer, William Davis Lind, and pianist Jesper Norberg performed three Italian songs. Then William came and got a member of the audience - me - and we sang a song together. This one (although those guys are Charlotte Church and Josh Groban). Eeek! We had only been able to rehearse together a few times Thursday evening, because this whole thing was thought of very late for different reasons, but it turned out well.
 
Det serverades italiensk buffé... och sedan framförde begåvade sångaren William Davis Lind och pianisten Jesper Norberg tre italienska sånger. Därefter kom William och hämtade en i publiken - mig - och vi sjöng en sång tillsammans. Den här (även om personerna i videon heter Charlotte Church och Josh Groban). Vi hade bara hunnit träna tillsammans några gånger torsdag kväll, för det blev av olika anledningar sent påtänkt, men det gick bra.
 
photo by Kenth Wiklund
 
Here you can also get a better look of my clothes. I was wearing a sort of ruffled, black jacket with long, ruffled sleeves.
Här kan man också se mina kläder bättre, vinröd lång kjol och en sorts svart jacka med volanger och långa ärmar med volanger längst ut.
 
photo by Anna Davis
 
photo by Anna Davis
Later, I wrote a little thank you speech on my Facebook page, thanking my crew of nice people who helped me 1) find some entertainment for the ball and 2) place myself in it without embarrassing myself. The people who trusted that I knew what I was doing, my friends Erik, David and Maria, Maggan who gave me a very impromptu singing lesson the day before the ball - ie, the day after we decided to do this... I also got these very lovely roses which are looking at me on my desk right now. I'm thinking more evenings should be as glamorous, magical and filled with dramatic gestures as this one :)  
 
Så här skrev jag på Facebook till mitt lilla gäng bra människor som hjälpte mig att 1) fixa underhållning till balen och 2) placera in mig själv i den utan att skämma ut mig. Och så fick jag de där fina rosorna som nu står och tittar på mig på skrivbordet. Och så fick jag njutbar dans. Fler kvällar borde vara så här glamourösa och magiska och fyllda av dramatiska gester :)
 

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig