Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, October 22, 2013

October so far / Oktober hittills

 
Multi exposure of all the personal photos I've taken so far during October
Multiexponering av alla privata bilder som jag tagit hittills under oktober

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig