Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, October 15, 2013

I've been drawn! / Jag har blivit ritad!

drawing and photo by Christina
 
I was scrolling down the front page of Facebook when I suddenly saw a drawing of - me! It was made by Christina Arebratt who has a Facebook page / alias called Noor Dees. She is also very active on Instagram as @noordees. What a surprise! I am very flattered and think she did a great job.
 
Jag scrollade nedför förstasidan på Facebook när jag plötsligt såg en teckning som föreställde - mig! Den är gjord av Christina Arebratt som har en Facebooksida / ett alias som heter Noor Dees. Hon är också mycket aktiv på Instagram där hon heter @noordees.Vilken överraskning! Jag är mycket smickrad och glad och tycker att teckningen är jättefin.
 

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig