Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, October 30, 2013

Two more / Två till

 
Part of the same forest story as the ones in my last post, all photos taken by me.
Dessa hör ihop med skogsberättelsen i mitt förra inlägg; alla bilder tagna av mig.

 
~ Maria-Thérèse Sommar

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig