Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Sunday, October 20, 2013

Tired week, tired weekend / Trött vecka, trött helg

 
Been working too much with my hands lately but I've made some good stuff.
Jobbat för mycket med händerna den senaste tiden, men jag har gjort en del bra grejer.
 

 
Someone gave me a cone filled with pralines
Jag har fått en strut full av praliner

 
 
I made this before I went to the jazz club. There was swing music and I really liked it.
Den här gjorde jag när jag skulle på jazzklubb. Det var swingmusik och jag tyckte det var jättebra.
 
 
I don't really like to rest but I guess I have to. I want to write things and take photos. All the time. But I've watched some movies, read part of a really great script a friend wrote and I talked to someone dear on the phone around midnight.
 
Jag gillar inte att vila men måste väl då. Jag vill skriva och fotografera. Hela tiden. Nu har jag i alla fall tittat på lite filmer, läst en bit av ett riktigt bra manus som en vän håller på att skriva och pratat med någon jag tycker om i telefon runt midnatt. 

Share:

3 comments

The Gossamer Tearoom said...

I hope you are resting well today! I LOVE your black rose headband!!! Gorgeous!!!

Hugs,

Betty

Maria-Thérèse ~ www.afiori.com said...

Thank you! :)

Sara said...

I have missed you and your kind words and beautiful photos SO MUCH, MARIA-THÉRÈSE!
Thank you, you don't know how much that means to me xx

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig