Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, January 31, 2012

A bit of shopping / Lite shoppingI bought these very fabulous bags in Umeå during the weekend and they were both half half off or something ;) A camera bag (heehee!) and a shiny, lovely red thing.
Inhandlade dessa två fabulösa väskor i Umeå i helgen och båda var på halvahalva priset eller något i den stilen. En kameraväska (hehe) och en som är fint blank och röd.


Pixellated mobile pic, yay! En pixlig mobilbild, jippi!

Share:

Madicken, Saga and Lady Gaga

Saga Thérèse, photo by Louise Andersson
Here's a little video of my sister kitties playing, or rather me teasing them with a piece of ribbon and teaching them about Lady Gaga! Because, well, who can get enough of kittens?
Här kommer en liten video med systerkattungarna när de leker, eller rättare sagt när jag retas med sidenband och lär dem lyssna på Lady Gaga. För att... vem kan få nog av små kattungar? ;)
Share:

Friday, January 27, 2012

Play date with kittens / Leka med kattungar


My sister and her boyfriend recently got two adorable kittens and today I went to Umeå, 3 hours away by bus, to play with them!
Min syster och hennes fästman skaffade nyligen två jättesöta kattungar och i dag åkte jag till Umeå, 21 mil bort (tre timmar med buss) för att leka!

photo by Louise Andersson

Maria-Thérèse Sommar

First I waited for my sister to get off work... I wanna see the kittens! I wanna see the kittens!
Först väntade jag på att syster skulle sluta jobbet... Jag ville se kattungarna! Jag ville se kattungarna!


At least I found a castle with an ice throne.
Hittade åtminstone ett slott med en tron av is.


Then... Finally, I got to see the kitties!
Sedan fick jag äntligen träffa katterna!

Maria-Thérèse Sommar

This one's called Saga Thérèse (after me!)
Den här heter Saga Thérèse (efter mig!)


The short-haired kitten is called Madicken since she thinks she can fly and keeps trying.
Den korthåriga heter Madicken för hon tror att hon kan flyga och försöker gång på gång.


I brought toys and ribbon. We listened to Lady Gaga and the kittens danced.
Jag hade med mig leksaker och sidenband. Vi lyssnade på Lady Gaga och katterna dansade loss.

Maria-Thérèse Sommar

Eventually they became exhausted. I've hardly ever played with kittens before due to what used to be a quite severe allergy, so perhaps I took it all out on Saga and Madicken ;) Still, Saga cuddled my arm before I left for the 3-hour ride home. It was a really nice day.
Till slut blev de helt utmattade. Jag har knappt lekt med kattungar alls tidigare p.g.a. en före detta svår allergi, så jag kanske lekte föör mycket med Saga och Madicken ;) Men - Saga höll om min arm och gosade innan jag gav mig av på en tretimmars bussresa tillbaka hem. Det var en jättefin dag.

Maria-Thérèse Sommar


Photos by Louise Andersson

Share:

Thursday, January 26, 2012

and three very light ones / och tre mycket ljusa
of the ranunculi on my desk. They're looking prettier and prettier.
på ranunklarna på mitt skrivbord, de blir finare och finare.

Share:

Wednesday, January 25, 2012

New stuff / Lite nya grejerShare:

Semla, bouquet, mushrooms and html / Semla, ranunklar, svampar, html
a semla is a nice tradition ;) my mum picked these mushrooms last year and dried them. I have a small jar of tiny, grey pieces which magically become mushrooms again when I throw them in boiling water with almost finished rice. (Please note that I am talking about real food mushrooms here and nothing dangerous..!) Turned out magically delicious along with the rice, some sprouts I've grown and a salad.

min mamma plockade svampen i höstas och gav mig en liten burk med torkade små grå svampbitar som magiskt blir svampar igen när jag slänger ned dem i kokande vatten med nästan färdigkokt ris. (OBS att jag pratar om vanliga matsvampar här och inget farligt..!) Magiskt gott blev det i alla fall tillsammans med ris, groddar som jag groddat själv och sallad.

Share:

Monday, January 23, 2012

Winter road / Vinterväg

Share:

Saturday, January 21, 2012

Newspaper article by me + more pics than in the paper / Artikel om Bengt Lindström och Anders Lidén av mig - och fler bilder än i tidningen


It's been a while since I wrote anything for a newspaper but today an article with text and photos by me can be read in Tidningen Ångermanland. It's about an exhibition of artist Bengt Lindström's work, arranged by the Härnösand Art Society and about artist Anders Lidén who spoke about Lindström at the opening. They knew each other since Anders was a baby so he told lots of interesting stories and even had an old sketchbook with him where Lindström had practised writing his autograph over and over again :) The large black and white photo was taken before my time but the other two are mine. I had also submitted two more, a still life and a landscape:
Nu är det första gången på länge som jag har en artikel publicerad i Tidningen Ångermanland; denna är med i dag och handlar om en utställning med verk av Bengt Lindström som just nu ställs ut av den ideella Härnösands Konstförening på Härnösands Konsthall. Den svartvita bilden överst i artikeln är tagen före min tid, de andra två av mig. Hade även skickat in två till, ett blomsterstilleben och en bro i Härnösand:


If you don't know Bengt Lindström's art, have a look at www.bengtlindstrom.com and you'll see how different these early works are to the very famous ones he created from the 1960s onward, which is also part of what the exhibition is about, showing his lesser known, or even unknown, work.
Som ni ser om ni läser min artikel nedan handlar utställningen mycket om att visa Bengt Lindströms mindre kända verk fram till 60-talet. På hemsidan www.bengtlindstrom.com  finns en hel del målningar som man lättare känner igen som hans.


Artist Anders Lidén talking about Bengt Lindström and showing one of his old sketchbooks


Click image to see a large scan of the text (Swedish) / Klicka på bilden så kommer en scannad, läsbar version av texten fram

Share:

Friday, January 20, 2012

Street style Härnösand: Anton HörnfeldtOnce in a while you have to stop a stranger and ask if you can take their photo. I wasn't carrying my real camera but nonetheless, this is Anton Hörnfeldt, wearing his own design. He is packing his bags and moving to New York to become a famous fashion designer! I wish him all the best - and I'd be happy to shoot his collections ;) 
Någon gång ibland måste man fråga om man får fotografera en främmande människa. Jag hade inte min riktiga kamera med mig men ändå, detta är Anton Hörnfeldt, klädd i egen design. Han håller precis på att packa väskorna och flytta till New York för att bli modedesigner! Ett stort lycka till - och jag fotograferar gärna dina kommande kollektioner ;) 
Share:

Thursday, January 19, 2012

Today in pink / I dag i rosa


My blog may look a tad chaotic right now since I am changing the layout a lot and am by no means finished yet, so bear with me. However, I finally have a working portfolio site - please have a look!
Det ser lite kaosartat ut i min blogg just nu för jag håller på att ändra layouten mycket och är verkligen inte klar än men ni får stå ut. En bättre sak är att jag äntligen har en vettig portfoliosida - ta en titt på den!Today I went for a walk and delivered the baby photos I took two days ago...
I dag gick jag på en promenad och levererade bebisbilderna jag tog i förrgår...


Then I was once again mistaken for a teenager (I will not reveal exactly how much older I am) which caused me to read a fantasy book for kids this evening. I think it is about space and also that girls need males to help them; even a younger brother will do, when girls sit around blank-brained, adjusting their dresses.
Sedan var det någon som trodde jag var tonåring nu igen (exakt hur mycket äldre jag är tänker jag inte säga) vilket gjorde att jag läser en fantasybok för barn i kväll. Jag tror den handlar om rymden och om att flickor behöver manlig hjälp för att klara sig, även av yngre bröder, medan flickorna tomskallat sitter och rättar till sina klänningar på svengelska.

Then I conducted scientific experiments. Sedan gjorde jag vetenskapliga experiment.

Share:

Tuesday, January 17, 2012

Gretel


Today I had the pleasure of meeting and photographing one-month-old little Gretel who was very cute and calm but I was quite nervous when her mom simply placed her in my lap. Omg! So tiny! I might... do something wrong! I've photographed babies before, of course, but it's been quite some time since I met a newborn and I've completely forgotten how tiny they are. I tried to make her smile and focus on the camera for about an hour until her mom said that she simply can't focus her eyes or smile yet...
I dag hade jag nöjet att träffa och fotografera lilla Gretel som är en månad gammal, väldigt söt och lugn. Jag blev dock nervös för hennes mamma lade henne i mitt knä. Herreje! Så liten! Tänk om jag... gör något fel! Gör illa henne! Jag har fotograferat bebisar tidigare, förstås, men det är ett tag sedan jag träffade en nyfödd och jag har helt glömt hur små de är. Försökte skoja med henne och få henne att fokusera på kameran i en timme tills hennes mamma sa att hon faktiskt inte kan fokusera blicken och le än...Because you should be honest, many photos also look like these. / Eftersom man ska vara ärlig ser många bilder också ut så här.
Like a true model, Gretel brought several different outfits. We got along alright in the end. / Som en äkta modell hade Gretel med sig lite olika outfits. Vi kom överens ganska bra till slut också.


Fotograf: Maria-Thérèse Andersson, Härnösand
info@afiori.com
fotograf Härnösand Sundsvall bröllopsfotograf studentfoto studentbilder porträttfotografering fotograf Sollefteå
Share:

Thursday, January 12, 2012

Sparkle bokeh branches / Glitterkvistar


Taken yesterday on my walk (see previous post) when the sun shone for a glorious few hours
Tagen på min promenad i går (se tidigare inlägg) när solen lyste under några få fina timmar

Share:

Wednesday, January 11, 2012

Sun day


Today was a very sunny day in Härnösand which made me really happy... Actually, the first thing I saw was a huge full moon when I woke up unusually early, before 9. I've taken better photos of the moon before, though, I must say (2nd pic). Anyway, when daylight finally came, daylight actually did come, complete with sunshine, oh and did I mention there was sunshine today? I do hope all the sucky snow will melt away into spring very soon ;)

I dag var en solig dag i Härnösand vilket gjorde mig jätteglad... Faktiskt vaknade jag ovanligt tidigt, före 9, och såg en märkvärdig, stor fullmåne. Har dock tagit bättre bilder på månen tidigare, se bild 2. När solen gått upp kunde man faktiskt se solen i dag. Sa jag att det var soligt i dag? Nu hoppas jag all fulsnö smälter bort så snabbt som möjligt så det blir vår ;)


Share:

Tuesday, January 10, 2012

Lippy


I recently chatted with my friend, artist Amanda De Vuono, about lipstick (yes, we're that serious) since we both like to wear either red lipstick or nothing at the moment, when the idea hit me - why don't people paint their lips, as in paint motifs and things on their lips? We decided to start a little lip paint project and this is my first attempt, inspired by the fact that I woke up several times because it was so cold last night... I am just starting to learn more about make-up in general (late, I know) but really, why not draw stuff instead of just... shading? That is, until you have to eat something :)
Jag chattade nyligen med min vän Amanda De Vuono, konstnär, om läppstift (så seriösa är vi) eftersom vi båda har antingen rött läppstift eller inget alls just nu, när jag slogs av en idé - varför målar man inte motiv på läpparna? Vi bestämde oss för att påbörja ett läpprojekt och det här är mitt första försök, inspirerat av att jag vaknade av att jag frös flera gånger i natt... Håller precis på att lära mig mer om smink (sent, men ändå) men jag tycker bara att... Varför inte rita lite grejer i stället för att bara skugga? Åtminstone tills man äter något ;)

Share:

Saturday, January 7, 2012

Birthday cake, flowers, kitteh and chocolate / Tårta, blommor, katt och choklad


The birthday cake I made must have had a lot of pieces... My guests enjoyed it but politely stayed away from the flower piece which I ate last night
Födelsedagstårtan jag gjorde måste ha haft massor av bitar... Mina gäster gillade den men lämnade artigt kvar biten med blomma på som jag åt upp i går kväll


Homemade lemonade, given to me by guests who brought a basket full of handmade goodies
Hemgjord citronsaft som jag fick av gäster som hade med sig en korg full av hemgjorda godsaker


My mum gave me a rose which opened up to reveal a heart
Av min mamma fick jag denna ros som visade sig ha ett hjärta


and I have a forest full of tulips
och jag har en skog full av tulpaner


More of the handmade goodies... The mini brownies taste like gingerbread!
Fler hemgjorda godsaker som jag fick... Minibrownies med pepparkakssmak!


And two more pics of Apa the cat, you know, the piano playing kitteh...
Och två bilder till på katten Apa, ni vet, han som kan spela piano...Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig