Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, January 31, 2012

A bit of shopping / Lite shoppingI bought these very fabulous bags in Umeå during the weekend and they were both half half off or something ;) A camera bag (heehee!) and a shiny, lovely red thing.
Inhandlade dessa två fabulösa väskor i Umeå i helgen och båda var på halvahalva priset eller något i den stilen. En kameraväska (hehe) och en som är fint blank och röd.


Pixellated mobile pic, yay! En pixlig mobilbild, jippi!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig