Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, January 27, 2012

Play date with kittens / Leka med kattungar


My sister and her boyfriend recently got two adorable kittens and today I went to Umeå, 3 hours away by bus, to play with them!
Min syster och hennes fästman skaffade nyligen två jättesöta kattungar och i dag åkte jag till Umeå, 21 mil bort (tre timmar med buss) för att leka!

photo by Louise Andersson

Maria-Thérèse Sommar

First I waited for my sister to get off work... I wanna see the kittens! I wanna see the kittens!
Först väntade jag på att syster skulle sluta jobbet... Jag ville se kattungarna! Jag ville se kattungarna!


At least I found a castle with an ice throne.
Hittade åtminstone ett slott med en tron av is.


Then... Finally, I got to see the kitties!
Sedan fick jag äntligen träffa katterna!

Maria-Thérèse Sommar

This one's called Saga Thérèse (after me!)
Den här heter Saga Thérèse (efter mig!)


The short-haired kitten is called Madicken since she thinks she can fly and keeps trying.
Den korthåriga heter Madicken för hon tror att hon kan flyga och försöker gång på gång.


I brought toys and ribbon. We listened to Lady Gaga and the kittens danced.
Jag hade med mig leksaker och sidenband. Vi lyssnade på Lady Gaga och katterna dansade loss.

Maria-Thérèse Sommar

Eventually they became exhausted. I've hardly ever played with kittens before due to what used to be a quite severe allergy, so perhaps I took it all out on Saga and Madicken ;) Still, Saga cuddled my arm before I left for the 3-hour ride home. It was a really nice day.
Till slut blev de helt utmattade. Jag har knappt lekt med kattungar alls tidigare p.g.a. en före detta svår allergi, så jag kanske lekte föör mycket med Saga och Madicken ;) Men - Saga höll om min arm och gosade innan jag gav mig av på en tretimmars bussresa tillbaka hem. Det var en jättefin dag.

Maria-Thérèse Sommar


Photos by Louise Andersson

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig