Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Sunday, October 31, 2010

A QUIZ for you! / En frågesport till dig från mig!

I've received the Versatile Blogger Award by annas paraply. Thank you very much! I'm supposed to tell you 7 things about myself, but since I've already told you 700 things and don't like rules, instead - here is a quiz for you to answer! Yay! ;) Feel free to answer the questions in comments. Good luck!
Jag har fått ett bloggpris, the Versatile Blogger Award, av annas paraply. Tack så mycket! Nu är det meningen att jag ska berätta 7 saker om mig själv men eftersom jag redan berättat 700 - och inte gillar regler - kommer här i stället ett litet oförberett prov till er! Jippi! Skriv era svar i kommentarerna. Lycka till! (Scrolla ned för svenska)

1. What's my favourite colour?   A) Black  B) Pink  C) Yellow
2. What kind of book did I publish last year?  A) A photography book  B) A book of poetry  C) A novel
3. What's my favourite movie genre out of the following?  A) Action  B) Romantic comedy  C) Horror
4. What's on my desk?  A) A fairy, a miniature teacup and a green horse  B) Nothing except my computer  C) Lots and lots of chocolate
5. Name two of my favourite cities:  A) London and Stockholm  B) Paris and Moscow  C) London and Rome
6. What am I afraid of?  A) Mean people  B) Blood  C) Heights
7. If we go out to dinner, which of the following would I like to have?  A) Hamburger and vanilla ice cream  B) Any medium-sized animal, preferably barbecued  C) Falafel, french fries, salad and dark chocolate gelato
8. Which of the following is true:  A) I've never had beer  B) I once belonged to a religious cult  C) Dogs are my favourite animals
9. Which of the following is not something I've done:  A) Worked as a teacher  B) Been a hair model in London  C) Worked as a photographer's assistant1. Vilken är min favoritfärg?  A) Svart  B) Rosa  C) Gul
2. Vilken sorts bok av mig publicerades förra året?  A) En fotobok  B) En diktbok  C) En roman
3. Vilken filmgenre är min favorit av dessa?  A) Action  B) Romantisk komedi  C) Skräck
4. Vad har jag på skrivbordet?  A) En fé, en miniatyrtékopp och en grön häst  B) Inget utom datorn  C) Massor av choklad
5. Två av mina favoritstäder är  A) London och Stockholm  B) Paris och Moskva  C) London och Rom
6. Vad är jag rädd för?  A) Elaka människor  B) Blod  C) Höjder
7. Om vi går ut och äter middag tillsammans, vad vill jag ha av följande:  A) Hamburgare och vaniljglass  B) Vilket medelstort djur som helst, helst grillat  C) Falafel med strips och sallad, mörk italiensk chokladglass
8. Vilket av följande är sant?  A) Jag har aldrig druckit öl  B) Jag var tidigare med i en religiös sekt  C) Mitt favoritdjur är hund
9. Vad av följande har jag inte gjort?  A) Jobbat som lärare  B) Varit hårmodell i London  C) Jobbat som assistent till en fotograf

Share:

Happy Halloween!


Last night I saw a tiny witch running away from a small scary skeleton. I got a text message from a devil and a vampire. Staffan Forssberg sent me a pumpkin drawing and I spotted a real life pumpkin carved by a little girl named Kajsa. These are my halloween observations. I am off to a book party. Maybe I should dress up? At least put on a tiara.
I går kväll såg jag en liten häxa springa ifrån ett läskigt litet skelett. Fick mms från en djävul och en vampyr. Staffan Forssberg skickade en pumpateckning och jag såg en livs levande pumpa utskuren av en flicka som heter Kajsa. Dessa är mina halloweenobservationer. Jag ska på ett bokkalas. Kanske borde jag klä ut mig? Eller åtminstone upp mig, ta på mig en tiara.


Share:

Friday, October 29, 2010

ONE good thing about winter / EN bra sak med vintern

The only good thing (well, apart from the fact that my exhibition in Stockholm is drawing near - November 20 - I digress) is that I can finally wear one of my favourite dresses again. It's a really warm one made from some kind of fleece. I just remembered it today and was like: helloooo little dress!
Den enda bra saken (förutom att min utställning i Stockholm är väldigt snart - 20 november - men nu avviker jag från ämnet) är att nu kan jag äntligen ta fram en av mina favoritklänningar igen. Den är nämligen jättevarm, gjord av någon sorts fleece eller låtsasull. Kom precis ihåg den idag och jag ba: heeeej lilla klänningen!


Two new accessories: gloves with bows and a vintage hair clip!
Två nya accessoarer: fingervantar med rosetter och ett vintagehårspänne!


Yesterday I put the gloves through an automatic car wash and was pleased to see that they stayed intact after all that brushing and polishing. Here's a cleaning tip for you (no, do not put other things than your car in a car wash): if you think your radiators are clean, or if you don't clean them at all, try letting a pair of new, black gloves dry on them and see if they're still black afterwards.
Igår körde jag vantarna genom en biltvätt och kunde glatt konstatera att de höll ihop trots allt borstande och all polering. Här kommer ett städtips - och det är inte att stoppa andra saker än bilar i biltvätten: om du tror att dina element är rena, eller om du aldrig tänker på att torka elementen, testa att hänga ett par nya, svarta vantar på tork och se efter om de fortfarande är svarta efteråt.


Share:

Wednesday, October 27, 2010

Hungry little ones and lessons about swans / Hungriga små och lärdomar om svanar


Lessons about swans:
1. Wear socks in advance in case you need to run outside to photograph swans.
2. When you run toward swans, they swim away from you.
3. When you run toward swans and they swim away from you, they also bark.

Lärdomar om svanar:
1. Man bör ha på sig sockor på förhand för den händelse att man måste springa ut för att fotografera svanar.
2. När man springer mot svanar simmar de längre bort.
3. När man springer mot svanar och de simmar längre bort skäller de dessutom.Share:

Tuesday, October 26, 2010

Swan lake / Svansjö

Share:

Sunday, October 24, 2010

Stockholm

A couple of days ago I went to Stockholm to check out the gallery where I'll be exhibiting soon. The location is brilliant, an old building near this square in Stockholm's Old Town, and the rooms looked great even though they're not finished yet.
För ett par dagar sedan reste jag till Stockholm för att titta på galleriet där jag kommer att ställa ut snart. Det var jättefint läge, nära Stortorget i Gamla stan i ett gammalt hus. Rummen var jättefina fast de inte är klara än.


This made me realise just now that my solo exhibit will be the first one in this specific gallery! I'm really excited.
Inser precis nu att min utställning (solo) kommer att vara den första i just det här galleriet! Det här kommer att bli väldigt spännande.

Another view of the Old Town. / En annan bild från Gamla stan.


It's just a few weeks until the opening so I'll get busy soon. Tomorrow. Had a really nice and relaxing weekend filled with family and fika; much needed after a lot of work.
Det är bara några veckor till vernissagen så jag kommer snart att börja jobba som en galning. I morgon. Har haft en trevlig och avkopplande helg med familj och fika; välbehövligt efter väldigt mycket jobb.

vanilla pannacotta made by my mum, cakes made by my aunt, dinner by my mum, everything vegetarian
Share:

Saturday, October 23, 2010

Cake partay! / Kakakalas!

No one's birthday, just a lot of people having lots of cake together. / Ingen födelsedag, bara en massa människor som åt tårta tillsammans.


Wendela and her bear Klas / Wendela och nallen Klas

Share:

And the winners of the halloween giveaway are... / Och vinnarna i halloweentävlingen är...


With the help of my lovely sister and her fiancé / Med hjälp av min fina syster med fästman:


Congratulations! You will each receive your favourite print! / Grattis! Ni vinner alla varsitt favoritfotografi!
Share:

Friday, October 22, 2010

Halloween giveaway - last chance / Halloweentävling - sista chansen

3 lucky winners will receive their favourite print from my shop (not from the Halloween post itself; those are not for sale). Winners will be drawn tomorrow, not today like I stated earlier. Why do I always do this? I'm late, I'm late! Good news is that you can still be at my party - which is right here, yay! - and enter the giveaway if you'd like :)3 lyckliga vinnare kommer att få sin favoritbild ur min butik (inte ur själva Halloweeninlägget; de är inte till salu). Vinnarna dras i morgon, inte idag som jag skrev tidigare. Varför gör jag alltid så här? Jag är sen, sen! Men det är tur för då kan ni fortfarande gå på mitt kalas - som är här, jippi! - och vara med i tävlingen om ni vill.


Share:

Wednesday, October 20, 2010

New retailer and afiori interviewed / Ny återförsäljare och afiori intervjuat

Today I dropped off a small suitcase filled with afiori notebooks... Idag lämnade jag en liten resväska fylld med anteckningsböcker från afiori...

...and a few framed photographs... ...och några inramade fotografier...

at this new shop at the town square in Härnösand, run by Skare ljusfabrik! ...till denna nya butik som drivs av Skare ljusfabrik vid torget i Härnösand!


They will also carry a selection of my unframed photographs, some more framed pieces and other goodies! De kommer också att ha mina oinramade fotografier i sortimentet, några till inramade och andra godsaker!


I was also interviewed by three nice students from the Child and Recreation Programme at the Härnösand high school. They asked me about my work, about running a business and finding inspiration etc.
Jag blev också intervjuad av tre trevliga elever från Barn- och fritidsprogrammet på Härnösands gymnasium. De frågade om mitt jobb, om att driva företag och att få inspiration m.m.

Emelie Bylund, Sandra Ögren, Mahdi Mahamoud

Thank you for interviewing me! Tack för att ni intervjuade mig!

Oh - and did you see the first snow that my mum sent? Eeek, snow is only an hour away!
Jo - och såg ni snöbilderna min mamma skickade? Hjälp - snön är bara en timme bort!
Share:

From my mum / Från min mamma

no no no no no snow
Share:

Tuesday, October 19, 2010

You don't say no to fika / Man säger inte nej till fika


This evening I received an e-mail from someone asking me if we could go out for fika... or perhaps it was too late... then again, maybe not? Of course not, I said; the café closes at 8 and it's just 7.20. So I hurried, didn't find my socks, put on rubber boots, ran through the rain to my car which I ugly parked, ran to the café with bizarre hair. And I documented it all with rainy mobile pics which disappeared on their way into the computer. Anyway; a really nice evening with 21 minute fika which totally cheered me up. You know who you are, blog reader.
Nu i kväll fick jag mail från någon som frågade om vi skulle fika eller om det kanske var för sent... men kanske inte? Jag sa förstås ja; caféet stänger kl 20 och klockan var bara 19.20. Så jag skyndade på, hittade inga sockor, tog på mig gummistövlar, sprang till bilen genom regnet och fulparkerade, sprang till caféet och mitt hår var bisarrt. Och jag dokumenterade allt med regnbilder i mobilen och de försvann på väg in i datorn. Hur som helst; en riktigt trevlig kväll med tjugoenminutersfika som verkligen muntrade upp mig. Du vet vem du är, bloggläsare!
Share:

Monday, October 18, 2010

Interview with Vanessa Valencia, artist and creator of magic at A Fanciful Twist

I'm glad to present this interview with Vanessa Valencia - artist, storyteller and creator of magical worlds. Most of you are probably familiar with her work and know that she organises a fabulous tea party and a halloween party each year.
[Swedish translation / Svensk översättning, klicka här.]

Avant Garden Wonderland - A Tea Party


Have you always created art? When did you know you wanted to be an artist?

I loved to draw when I was a little girl. But, it wasn’t until I was 11 years old, when my parents let me paint my furniture and my walls in my room, that I knew I had tapped into something amazing. Painting opened a door into another world for me. When I would paint, I felt like I was escaping into another place in time, and I knew from then on that painting was a part of my path….

That it was part of my being.

I am curious about how you work. Do you prefer to work on canvas, paper or something else?

I love to paint on canvas and wood, and I love to work with clay. Although, depending on my mood, I am open to any creative medium really.

Winnifred Bidelia Enchantine - Witch of the Fairytale Forest

Do you start out with a clear idea of what you want to do; do you work on one piece until it's finished or can you leave it and come back to it later?

The way I work is that, an idea comes to me, and I hold it in my thoughts for a long time. Then one day I start to paint, and it usually all pours out of me at once. I usually finish pieces within a few days. If I take a break from painting a piece for too long, I forget about it and it goes into my vault of unfinished pieces. I don’t do that very often though.

I usually finish a piece from start to end, within a week or less. Sometimes I work on 3 to 5 pieces at a time.

As an example, I had a vision in my mind for 4 years, and recently started bringing it to life. It wasn’t that I was thinking things out. It was that, the spark to that piece had to ignite itself. And when it did, it came to life quite quickly.
In the Theater of Dreams

You have created a world of your own in your art – and in your online presence. What I find interesting is that many of the subjects in your paintings seem to be in their own worlds as well – floating, dancing, not looking straight at the viewer. Words like escape, enchanted and dream are often found in the titles. What role do dreams play in your work?

Good question, I had never thought about this before…
I think that dreams, and the idea of what dreams hold, plays a big role in my artwork. In dreams, anything is possible, as is in art. If you can dream it, you can create it, or so they say?

I think that perhaps many of my characters and art pieces are created as a snapshot of a moment. It is like, for a second we get a peek into another world, where say, a girl is leaping through the sky in dance, with stars floating all around her. It is sort of like watching a performance. And we are getting a moment to watch a dancer in pure bliss…

For me it creates a very intimate feeling with my pieces.

Do you create stories around the characters or do they live in their respective paintings?

They tell me their story as they come to life. I don’t think things out too much before I paint. I might have an idea in my mind for a long time, but I let the details unravel by themselves as I paint, and with that, the characters tell me their story.

The Curious Playroom

You know how brave I think you were when you opened up your homes and your studio online. How do you find a balance between being alone and creating art and being online, updating your shop, blogging and so on? (This question is from an anonymous Swedish girl who is starting to think of her computer as a body part.)

Yes, the computer becomes part of your brain, with tentacles ;)

To begin with, the balance of time, is very very difficult. It is more difficult than I ever thought it would be. I feel like I am always busy, and I feel that I have this online world that I love being a part of. And balancing creating and updating my shop, with blogging is like a juggler who doesn’t know how to juggle ;)

I do okay, but I hope to one day find a better balance. To be a full time artist, and to create art as a career, is quite intense. I quit a successful job to follow my passion. And, not being a risk taker, I eased into it. I love what I do, and I am very happy that I followed my path. Although, I never imagined that I would be working 18 hours a day. And, almost all of that time is alone time. I love spending time alone, but it is good to have some sort of creature connection during the day. If it were not for my dogs, I might go crazy. The love they share during those long hours, spent working alone, is crucial to my well being.

The thing is that, I have to be in a really special place when I create, and so, balance is super important. The amount of work it takes to run your shop and take photos, and edit them and share on your blog, and make art so you can pay your bills, is mind-blowing. But the thing is, it is so worth it, to get to do what you love. I love the blog world. It is a super special place to me.

Vanessa at the halloween party
 Do you exhibit your work often? Do you ever exhibit in other countries?

I have not been in a show for the last 3 years. I strictly share my work online these days. That is the beauty of this virtual world. I really adore being able to share in this way.

I used to do shows several times a year, and travel with my work. I also exhibited in a couple of galleries when I was in my late teens to early twenties. Setting up to do shows is fun, but grueling. I might do it again in the future. But for now, virtual shows are what I love.

What is your advice to people who want to create art but don't know how to begin?

Oh, another difficult question. For me, it came naturally, however, I always tell my friends not to have a goal of what they want to create. But to first, put on their favorite music, put paint in their hands, and just go crazy on a huge canvas. I call that, painting emotions.

Painting for me is extremely cathartic. There is a sort of painting for release (going crazy with paint and creating abstract pieces), that I did every day of my life for 20 years, that I think changed me as a person. I have never ever taken an art class, but I somehow taught myself to first release emotions through art, creating pieces that you might not even show anyone. And that will lead you to find your way, to what kind of art you want to make. But first you have to make a mess, and find out who you are when it comes to painting. Are you abstract, are you detailed…..? Throw some paint around, and find out.

That is what I think :)

The Siren Finds Her Voice
Thank you for letting me interview you and also for being a friend, a constant source of inspiration and magic – and for throwing the most wonderful tea parties!

Thank you Maria-Thérèse!! ;)

I own several of Vanessa's prints and they come on beautiful canvas paper which feels a lot like real paintings... Visit her shop and the fairytale world which is her blog:


Vanessa Valencia's website: http://vanessavalencia.com/

All images in this post © A Fanciful Twist, Vanessa Valencia, and used with permission


My halloween party post & giveaway: click here
Share:

Saturday, October 16, 2010

Halloween Poetry 2010


Come sit with me; I will tell you a story
Kom, sätt dig här; jag ska berätta en sak


Gates of darkness opened in autumn
Mörkrets portar öppnades på hösten


I watched the twin ghosts play and vanish
into thin October air
Jag såg tvillingspökena leka och försvinna
i kall oktoberluft


I wanted to be your words, wrapped in paper, tucked in by the leaves
Jag ville vara dina ord, inslagna i papper, bäddad av bladen


The sky no longer holds the birds; it has no wings, you have to fly
on your own
Himlen håller inte längre fåglarna, har inga vingar
du måste flyga själv


I watched the falling birds
Jag såg fåglarna falla


I wanted to be the words you wrote, wrapped inside a hidden book
Jag ville vara orden du skrev, inbäddad, gömd i en bok


~ Maria-Thérèse Andersson 16/10 2010

***
I have had the pleasure of interviewing our host, Vanessa Valencia, and the interview will be published Sunday or Monday, so drop by again soon.
Jag har haft nöjet att intervjua Vanessa Valencia, vår värd, och kommer att publicera intervjun i morgon eller på måndag, så titta in igen snart.
***


~ Halloween giveaway ~ Halloweentävling ~

3 winners will receive a 6x6" print of their choice
3 personer kommer att vinna sin favoritbild i storleken 15x15cm
1) visit my shop afiori.etsy.com and let me know in comments what your favourite print is. You do not need to have a blog to enter but please leave me your e-mail address if you don't
2) you get an extra ticket if you are a follower
3) and one extra ticket if you blog about afiori

1) besök min butik afiori.etsy.com och skriv i kommentarerna här på bloggen vilken bild som är din favorit. Du behöver inte ha en blogg för att vara med men skriv din mailadress i så fall.
2) extra lott om du följer min blogg
3) och en extra lott om du bloggar om afiori

Winners will be drawn on Friday, 22 October  Saturday, 23 October
~*~*~ Vinnarna dras på lördag den 23 oktober ~*~*~(How to leave a comment: click here / Hur man lämnar en kommentar: klicka här)
Share:

Friday, October 15, 2010

Carl-Fredrik Ekström and Fredrik Lindberg, two exhibitons in Härnösand / Vernissage i morgon

Tomorrow Carl-Fredrik Ekström opens his exhibition in Härnösand. It's the first exhibition I've helped arrange with the art society; I've made the poster and also got to interview the artist for www.harnosandskonstforening.se. I got a sneek peak at the exhibition today and met Carl-Fredrik (he was really nice). His paintings are HUGE and I think the exhibition looked really good. Check out his website: www.carlfredrikekstrom.se.
I morgon är det vernissage för Carl-Fredrik Ekströms nya utställning på Härnösands Konsthall. Det är första utställningen som jag hjälpt till att arrangera med Härnösands Konstförening; jag gjorde affischen och har också fått möjlighet att intervjua konstnären för www.harnosandskonstforening.se. Tjuvtittade på utställningen idag och träffade Carl-Fredrik (väldigt trevlig). Hans målningar är jättestora och jag tycker utställningen såg väldigt bra ut. Titta in på hans hemsida: www.carlfredrikekstrom.se.

Fredrik Lindberg exhibits his work in the gallery (same building), also starting tomorrow at 1 and in a completely different style. His website is here. There is also the poetry festival finale, concerts and a lot of other things happening in Härnösand tomorrow. Programme - in Swedish - here.
Fredrik Lindberg har vernissage för sin utställning samtidigt, i galleriet på Konsthallen, klockan ett i morgon och med helt annan stil. Klicka här för att se hans hemsida. Det är också poesifestivalfinal, konserter och mängder av andra saker som händer i Härnösand i morgon. Program finns här.More personal news: Tomorrow is halloween in blogland! Visit my blog to celebrate and be creeped out at the same time. As usual, Vanessa Valencia of A Fanciful Twist hosts the party with hundreds of bloggers participating. I am running my little butt off. See you tomorrow.
Mer personliga nyheter: I morgon är det halloween i blogglandet! Kom till min blogg för att fira och ha det lite läskigt. Som vanligt är det Vanessa Valencia från A Fanciful Twist som är värd för kalaset med hundratals bloggare som deltar. Jag håller på att springa benen av mig. Vi ses i morgon.

Share:

Thursday, October 14, 2010

TV star photos and a fun, busy week / TV-stjärnebilder och en rolig, hektisk vecka

First she brags again: I just got an e-mail from NBC about using my photographs in a TV series! It's called Outlaw. You may remember that I sold photographs to a Hollywood movie before (check my Press section above) so I'm glad American television likes my work as well :)

This week is simply magnificent. So much to do and so many good things happening: I was invited to attend a conference about culture today and tomorrow for free since I'm an ah-tist; I'm just home to grab something to eat because the soup lunch gave a new meaning to the term starving artist - they all became more pale and anaemic by the minute. But anyway, an interesting conference, two translation gigs, being asked to exhibit in Stockholm in December, a surprise opera performance in half an hour which I didn't know about - I thought dinner meant dinner and didn't sign up but in fact it meant opera directed by friends. Also exhibition which I've helped prepare this coming weekend - more info later.

Oh, and I have interviewed two artists as well this week. One is very dear to my heart and the other is a new acquaintance whose work I really like as well. Links to come later. Must dash. Now if only more weeks would be like this one :)

Oh, and this is a guy crocheting a tree at the conference. It's for amigurumi to climb. He's an arts and crafts activist, curator at the Örnsköldsvik museum (where I went to see the Andy Warhol exhibit and made buttons with my photos) and is going to teach amigurumi. I asked if he knew about this site www.etsy.com and he was like DUH! and recommented Craftzine.com to me.


Först så skryter hon igen: Jag fick precis ett mail från NBC om att de vill använda mina fotografier i en tv-serie! Den heter Outlaw. Ni kanske minns att jag också sålt bilder till en Hollywoodfilm (se "Press" högst upp på sidan) så jag är glad att amerikansk tv också gillar det jag gör :)

Den här veckan är helt fenomenal; så mycket att göra och så mycket bra som händer. Jag blev inbjuden till konferensen Kulturting 2010, gratis i egenskap av utövande konstnär, idag och i morgon. Har bara stuckit hem för att äta då sopplunchen gav helt ny mening åt uttrycket starving artist / svältande konstnär, de blev blekare och mer anemiska för var sekund. Men hur som helst - en intressant konferens, två översättningsuppdrag, att jag ska ställa ut i Stockholm i december, en överraskning i form av opera som jag inte visste fanns - jag trodde middag betydde middag och anmälde mig inte men nu är det opera regisserad av vänner. Och så en utställning i helgen som jag varit med om att arrangera - mer om det senare.


Jo, och jag har intervjuat två konstnärer denna vecka. Den ena är väldigt nära mitt hjärta och den andra är en ny bekantskap vars bilder jag också gillar. Länkar kommer senare. Måste springa. Om nu bara fler veckor vore så här :)

Jo, och den här mannen virkade ett träd på konferensen. Det ska klättra små amigurumidjur på det. Han är slöjdaktivist, intendent på Örnsköldsvik museum (dit jag åkte för att se Andy Warholutställningen och gjorde knappar med mina foton) och ska lära ut amigurumivirkning. Jag frågade om han möjligtvis kände till www.etsy.com och han sa men ja så KLART! och rekommenderade Craftzine.com till mig.
Share:

Wednesday, October 13, 2010

A gate / En grind

Share:

Monday, October 11, 2010

A life without S / Livet utan S

For the longet time, I had perfect teeth. Then, cavitie had to be filled and one filling fell out back in March and ha caued me trouble ever ine then. The new filling imply won't hold and it will now be the ninth time I go back for the ame bloody thing. Which i why I can't ay S at the moment. I can short of shay SCH though.
      Remindsh me of when I wash shix and couldn't shay S becaushe I didn't bloody have any front teeth becaushe I wash younger than the othersh in my clasch and shtill had to shee a shpeech therapisht. She showed me these shtupid drawingsh, becaushe I washn't shupposhed to be able to read, and shaid it's a ssssskata (it's a magpie), to which I replied that it wash in fact a crow and she gradually went crazhy.
      I tried to avoid the letter S all day yeshterday, thinking I could see the dentisht for the ninth time about the schame thing today, but I apparently have to wait until tomorrow for them to mesh thingsh up again, the newesht filling chipped in about four plaches even though I haven't even chewed there. Gosh. At leasht I can have iche cream. Jusht don't talk to me until after tomorow. Oh, and of courshe I'm not paying every shingle time I go there but I think they ought to pay me. Nine time'sh a charm?
Under väldigt lång tid hade jag felfria tänder. Edan var jag tvungen att laga ett hål och ett till och i mars tappade jag en lagning och det har krånglat ända edan den dagen. Den nya lagningen håller bara inte och det blir nu nionde gången jag går tillbaka till tandläkaren för amma jädra ak och det är därför jag inte kan äga S jut nu. Jag kan dock på ett ungefär äga SCH.
      Det påminner mig om när jag var shex år och inte kunde schäga S för jag hade för tushan inga framtänder för jag var yngre än de andra i klashen och måshte ändå gå till en talpedagog. Hon vishade dumma teckningar och sha: "Det är en ssssskata" och jag sha "Nej, det är en krrrråååka" tillsh hon blev vanshinnig.
      Jag försökte undvika S hela dagen igår och trodde jag kunde gå tillbaka till tandläkaren för nionde gången med shamma problem idag, men måshte tydligen vänta till i morgon på att de shka få möjlighet att göra fel igen. Nyashte lagningen är nu shönder på ungefär fyra shtällen och jag har inte ensh bitit ihop där. Herreje. Jag kan åtminshtone äta glasch, men prata inte med mig förrän efter i morgon. Jo, och naturligtvish betalar jag inte varenda gång men jag börjar tycka att de borde betala mig för min tid. Nionde gången gillt?
Share:

Friday, October 8, 2010

Exciting things / Spännande ting


This autumn I'm going to exhibit in Stockholm! Details to come. There's really no excuse for you now; Stockholm is very easy to reach! :) I'm also working on a book; has to do with my mystery images, but for now, please accept these glowing leaves and the fact that I just came here to brag!
Nu i höst ska jag ställa ut i Stockholm! Detaljer kommer senare. Detta innebär att nu finns det ingen ursäkt längre; Stockholm är jättelätt att nå så kom på utställningen! Jobbar också på en bok som har med mina mysteriebilder att göra, men tills vidare; här är några lysande löv och det faktum att jag klev in på internet och skröt.

Share:

Wednesday, October 6, 2010

Monday, October 4, 2010

Autumn abstract / En höstabstrakt


~ Maria-Thérèse Andersson
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig