Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, October 29, 2010

ONE good thing about winter / EN bra sak med vintern

The only good thing (well, apart from the fact that my exhibition in Stockholm is drawing near - November 20 - I digress) is that I can finally wear one of my favourite dresses again. It's a really warm one made from some kind of fleece. I just remembered it today and was like: helloooo little dress!
Den enda bra saken (förutom att min utställning i Stockholm är väldigt snart - 20 november - men nu avviker jag från ämnet) är att nu kan jag äntligen ta fram en av mina favoritklänningar igen. Den är nämligen jättevarm, gjord av någon sorts fleece eller låtsasull. Kom precis ihåg den idag och jag ba: heeeej lilla klänningen!


Two new accessories: gloves with bows and a vintage hair clip!
Två nya accessoarer: fingervantar med rosetter och ett vintagehårspänne!


Yesterday I put the gloves through an automatic car wash and was pleased to see that they stayed intact after all that brushing and polishing. Here's a cleaning tip for you (no, do not put other things than your car in a car wash): if you think your radiators are clean, or if you don't clean them at all, try letting a pair of new, black gloves dry on them and see if they're still black afterwards.
Igår körde jag vantarna genom en biltvätt och kunde glatt konstatera att de höll ihop trots allt borstande och all polering. Här kommer ett städtips - och det är inte att stoppa andra saker än bilar i biltvätten: om du tror att dina element är rena, eller om du aldrig tänker på att torka elementen, testa att hänga ett par nya, svarta vantar på tork och se efter om de fortfarande är svarta efteråt.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig