Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, October 20, 2010

New retailer and afiori interviewed / Ny återförsäljare och afiori intervjuat

Today I dropped off a small suitcase filled with afiori notebooks... Idag lämnade jag en liten resväska fylld med anteckningsböcker från afiori...

...and a few framed photographs... ...och några inramade fotografier...

at this new shop at the town square in Härnösand, run by Skare ljusfabrik! ...till denna nya butik som drivs av Skare ljusfabrik vid torget i Härnösand!


They will also carry a selection of my unframed photographs, some more framed pieces and other goodies! De kommer också att ha mina oinramade fotografier i sortimentet, några till inramade och andra godsaker!


I was also interviewed by three nice students from the Child and Recreation Programme at the Härnösand high school. They asked me about my work, about running a business and finding inspiration etc.
Jag blev också intervjuad av tre trevliga elever från Barn- och fritidsprogrammet på Härnösands gymnasium. De frågade om mitt jobb, om att driva företag och att få inspiration m.m.

Emelie Bylund, Sandra Ögren, Mahdi Mahamoud

Thank you for interviewing me! Tack för att ni intervjuade mig!

Oh - and did you see the first snow that my mum sent? Eeek, snow is only an hour away!
Jo - och såg ni snöbilderna min mamma skickade? Hjälp - snön är bara en timme bort!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig